torsdag 11 oktober 2007

Misslyckad jobbpolitik

Det skrivs mycket om att alla siffror när det gäller arbetslösheten i Sverige pekar på att vara de bästa sedan precis innan borgarna tog över makten i sverige förra gången, 1991 (Den minnesgoda minns att sedan gick det käpprakt åt h...e med arbetstillfällena).
Forskarna tvistar om huruvida det gynnsamma läget beror på den moderatledda regeringen eller inte. Man är dock enig om att merparten av de låga arbetslöshetssiffrorna beror på ett ytterst gott konjunkturläge.
Men för en grupp har alliansen gruvligen misslyckats. Det gäller de långtidsarbetslösa, de som gått utan jobb i sex månader eller längre – för ungdomar under 25 år minst 100 dagar. Denna grupp har blivit flera tusen personer större under året och det är de unga som fått ta nästan hela smällen. Denna gruppen har lämnats totalt ensamma. Att 8000 ungdomar nu betraktas som långtidsarbetslösa mot 2000 i september 2006 kan inte kallas för något annat än ett misslyckande.
Regeringen har ett helt batteri av jobbskapande åtgärder. Men på ungdomar är de bortkastade, hävdar Anders Forslund, biträdande chef på Institutet för arbetsmarknadspolitisk forskning. Särskilda program för arbetslösa ungdomar ”fungerar ingenstans”, konstaterade han.Men något måste helt uppenbart göras. Om stöd till riktad vuxenutbildning hade fått vara kvar hade situationen kunnat se annorlunda ut. Men det tog borgarna bort. En grupp storleksmässigt motsvarande nästan en hel årskull svenskar kan inte bara lämnas ensamma åt sitt öde.Alliansen gick till val på ett löfte om att bryta utanförskapet. Deras nuvarande politik tyder inte på att de kommer att lyckas med detta.
Det är inte glömt 2010.

Inga kommentarer: