onsdag 10 oktober 2007

Socialförsäkringarna


I GP kan man läsa att föräldrar sparar miljarder åt staten. Dagens föräldraförsäkring är totalt 480 dagar per barn och dessa kan användas till dess barnet fyller 8 år. Nu visar det sig att många av dessa dagar fryser inne på grund av att föräldrarna inte nyttjar dagarna. På så sätt sparar staten omkring en miljard per år.


I andra änden finns ett miljardsvinn i socialförsäkringssystemen. Detta beror på felaktiga rutiner, mänsklig faktor och rent bedrägeri. Fusk och bedrägeri kan aldrig accepteras och för det finns lagstiftningen.


Men det är ändå märkligt att Christina Husmark-Persson går ut nu och säger att svinnet är betydligt större än vad tidigare undersökningar gett vid handen. Hade hon någon anständighet borde hon väntat med den sortens kategoriska uttalanden tills hon vet.

Annars är väl svinnet förmodligen inte större eller mindre än vad övriga länder kan visa upp. Svinnet är förmodligen inte så stort att det motiverar den hetsjakt som nu pågår mot sjuka, förtidspensionerade och föräldralediga.


Motsvarande hetsjakt mod dem som smiter med att betala sin skatt kommer vi aldrig att få se från den moderatledda regeringen. Trots att vi förlorar betydligt större summor på skattesmitare än på eventuella försäkringstagare som satt kryss på fel ställe.Istället ser vi ett antal konstiga konstruktioner såsom exempelvis "hushållsnära tjänster".

Inga kommentarer: