tisdag 9 oktober 2007

Ett steg fram, två steg tillbaka!

Följande debattreplik fick Rose - Marie och jag införd i BT i lördags som ett svar på Else-Marie Lindgrens (kd) översvallande glädje över att kd baxat denna ojämlika fråga ända hit.


Ett steg fram, två steg tillbaka!

Det har tydligen varit en svårknäckt fråga för de fyra partierna att komma överens om en gemensam familjepolitik. Kristdemokraternas syn på den heterosexuella kärnfamiljen har inte gått ihop med en modern familjepolitik. För att hålla ihop alliansregeringen har därför ett kompromissförslag tagits fram. Hägglund har fått sitt efterlängtade vårdnadsbidrag och folkpartiet sin jämställdhetsbonus.

Sverige har en föräldraförsäkring i världsklass, som redan idag innebär valmöjligheter och en flexibel användning. En generös föräldraförsäkring i kombination med en välutbyggd förskola här hemma, gör att kvinnor – till skillnad från i många andra länder, inte tvingas välja mellan arbete och barn. Göran Hägglund säger att vårdnadsbidraget är en valfrihetsreform. I själva verket erbjuder regeringen friheten till sämre löneutveckling, minskade karriärmöjligheter och lägre pensioner och dessutom en försämrad barnomsorg.

Det är rimligt att anta att föräldrarna till alla barn mellan 1 och 3 som inte går i förskola eller familjedaghem kommer att ta ut vårdnadsbidrag. De är 74 284 till antalet enligt Skolverket. Det ger en årskostnad för vårdnadsbidraget för dem som idag inte har barnen i förskola eller familjedaghem på 2, 6 miljarder kronor. Förutom de barn som inte alls går i förskola eller familjedaghem har s.k. deltidsbarn rätt till vårdnadsbidrag. Sammantaget innebär alltså detta att vårdnadsbidraget enbart med dagens utnyttjandegrad av förskola och familjedaghem blir 3,5 miljarder kronor (3 560 miljoner kronor).
Vårdnadsbidraget kommer att ta stora resurser från förskolan! Alla kan förstå, även kristdemokrater, att det också innebär stora konsekvenser.

Vi socialdemokrater har ett tydligt mål – ett jämställt uttag av föräldraförsäkringen. För att göra det möjligt har vi tagit bort flera av hindren för att nå ett jämställt föräldraskap. Vi har höjt taket i föräldraförsäkringen, vi har skärpt den arbetsrättsliga lagstiftningen för föräldrar och vi har möjliggjort att kombinera förvärvsarbete med familj genom satsningar på en kvalitativ förskola för alla barn. Vi vill fortsätta att utveckla föräldraförsäkringen för ett mer jämställt uttag. Ett vårdnadsbidrag kommer tvärtom att driva utvecklingen bakåt.

Vi förordar en familjepolitik som riktar sig till alla barnfamiljer. Ett kommunalt vårdnadsbidrag vänder sig i mycket hög grad till familjer med två familjeförsörjare. En ensamstående mamma får svårt att försörja sig och barnen på 3000 kronor i månaden. Tycker Else-Marie Lindgren att ensamstående låginkomsttagare ska betala för reformer som vänder sig till sammanboende? Göran Hägglund erkände själv att vårdnadsbidraget inte passar alla familjer. Dessutom visar erfarenheterna från Norge att det inte var de ensamstående som nyttjade vårdnadsbidraget. Där var det trots Lindgrens förhoppningar de sammanboende kvinnorna som nyttjade reformen. Som upplysning ska vårdnadsbidraget avskaffas i Norge.

Med alliansens vårdnadsbidrag är det bara att gratulera papporna i de familjer som har råd att utnyttja vårdnadsbidraget. De papporna får en frisedel som kommer att lasta av dem ännu mer av arbetet med barnen, tvätten och städningen. Hemmafrun återkommer och det känns inte särskilt modernt och framåt år 2007.Rose-Marie Liljenby Andersson (s) Fullmäktigeledamot, Borås

Tomas Gustafson (s) ers i Fullmäktige, Borås

Inga kommentarer: