måndag 15 oktober 2007

Världsdagar den 16 oktober

World Food Day uppmärksammas varje år den 16 oktober.


Rätten till mat blev formellt erkänd 1948 i FN:s Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Deklarationen stadfästes i två bindande instrument varav den ena var Internationella konventionen för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (ESK). ESK antogs av FN:s generalförsamling 1966 och hittills har 156 länder ratificerat det.
Målet att minska antalet hungriga i världen med hälften till år 2015 sattes vid det så kallade Världslivsmedelstoppmötet 1996, och blev senare även det första millennieutvecklingsmålet.

Men det är också White Cane Days idag.
År 1921 blev James Biggs, en fotograf från Bristol i England, blind efter en olyckshändelse. Då han kände sig osäker med den trafikintensitet som rådde i närheten av hans hem målade han sin promenadkäpp vit för att den skulle synas bättre.

I sverige anordnar Lions insamlingsevanemang som då kallas "vita käppen insamlingar".

Inga kommentarer: