tisdag 10 juni 2008

Att betygsätta små barn - är det vettigt?

Den epok som löparnisse Jan Björklund ser som idealet?


Nu har den moderatstyrda regeringen beslutat att betygsliknande skriftliga omdömen ska ges för samtliga elever i grundskolan från och med höstterminen 2008.


Som vanligt har regeringen våldsamt bråttom. Löparnisse själv säger att "föräldrarna har rätt till tydlig information om hur det går för barnen i skolan". Och som väntat ville han inte ha någon uppgörelse som har chansen att överleva nästa val. De senaste åren har de borgerliga partierna gjort skolan till ett slagfält i svensk politik. Att olika partier för fram sina visioner till medborgarna är både en rättighet och en skyldighet. Men i de politiska frågor som är allra viktigast för ett lands framtid, dit hör skolan, brukar man försöka hitta långsiktiga lösningar.
Skolministern har varit skicklig i att peka på problemen i svensk skola, och utnyttja dem partipolitiskt. Men en regering måste också komma med lösningar. Då räcker det inte med de enkla lösningarna som betyg från första klass, att gorma om kepsar och mobiltelefoner, eller införa lagar om att hämta skolkare med polispiket. Barn ska inte behandlas som brottslingar.

Skolpolitik är inte kriminalpolitik.Att bara gradera och sortera eleverna inbördes ger inte mer kunskap – det ger bara ökade klyftor och kväver lusten att lära.

Inga kommentarer: