måndag 9 juni 2008

Finansiering av infrastrukturen.


Närmare 9 av 10 kommuner anser att kraftiga ökningar behövs för att få ordning på infrastrukturen, enligt en undersökning från SKL (Sveriges Kommuner och Landsting).
Ungefär 4 av 10 kommuner har medfinansierat investeringar gjorda i statliga vägar eller järnvägar. Medfinansiering är inte olaglig men har under senaste åren tvingats fram pga att staten har för lite pengar till infrastrukturen. Medfinansieringen tar resurser från vård och omsorg.

Det är nödvändigt att vi för att klara jobben, miljön och utvecklingen i Västsverige har bra järnvägar och vägar. Västsverige hackar efter i internationell jämförelse men även i jämförelse med Skåne och med Stockholms områdena.
Bara ett av exemplen är Spanien som har satsat 1000 miljarder i infrastruktur de senaste 10 åren.

Men med den finansieringsmodell som vi har idag kommer vi aldrig att komma ikapp. Idag betalas satsningarna med årets anslag vilket aldrig innebär annat än några kilometer asfalt eller järnvägsräls. Nej, stället ska vi se infrastrukturen som investeringar och betala av dem under längre period än ett år. Då skulle vi kunna låna billigt av riksgälden och på så sätt finansiera en upprustning relativt snabbt.


Hoppas på debatt i ämnet. Jag återkommer i varje fall. För jobbens och miljöns skull måste frågan vara levande.

Inga kommentarer: