torsdag 5 juni 2008

Kommunens utgifter blir större

Snacka om cyniska borgare i riksdagen. Just när de röstat igenom en ny sjukförsäkringslag den sk rehabiliteringskedjan som kraftigt försämrar för dem av oss som inte kan arbeta på grund av sjukdom. Avsikterna sägs vara än det ena än det andra. Problemet är att det enda receptet som den moderatstyrda regeringen tycks ha är att punktera sjukförsäkringen.
Den borgerliga piskan riktas ensidigt mot individen samtidigt som den moderatstyrda regeringen inte kommer med ett enda förslag som underlättar för människor att få rehabilitering, sadla om och underlätta återgång i arbete. Tvärtom. Sedan den borgerliga regeringen tog makten för nästan två år sedan har primärvården inte fått en enda ny krona för att underlätta rehabilitering, tvärtemot givna löften. Möjligheten till vidareutbildning har också kraftigt skurits ned. Risken att som enskild sjuk bli utförsäkrad växer.

Samtidigt klappar dessa moderatstyrda människor händerna när de röstar igenom försämringar för många människor. Att ett stort antal personer riskerar att bli beroende av socialbidrag tycks inte röra borgarna i ryggen. Snacka om cynism.

Inga kommentarer: