måndag 30 juni 2008

"Utanförskapet var som störst 1993/1994!


Utanförskap - smaka på ordet.
Enligt NE betyder det: att stå utanför viss gemenskap i hem, arbets-, kultur- el. samhällsliv, mellan medlemmar av ett land, folk etc.

I alliansens tolkning av "utanförskapet" ingår värnpliktiga, föräldralediga, studerande, förtidspensionerade och arbetslösa bl.a. Men jag har sett enskilda borgare med annan tolkning av begreppet. Ex Anne-Marie Ekströms blogg den 15 juni där hon menar något annat.


Under våren avslöjade dock arbetarrörelsens tankesmedja i en mycket läsvärd rapport hur regeringspartierna konstruerat detta ”utanförskap” genom att bluffa med statistik. Och om man skulle översätta Alliansens siffror till motsvarande även under 90-talet kan man finna att "utanförskapet" var som allra högst 1993/1994, dvs efter tre år av borgerligt vanstyre av Sverige. Sedan dess har siffrorna hela tiden minskat och mest under den exeptionella högkonjunkturen de senaste åren. Sverige har i själva verket en mycket hög sysselsättnings­nivå och det faktum att vi alla kan få ut försäkringspengar när vi blir arbetslösa eller sjuka är bara bevis på att vi liksom andra nordiska länder har ett väl fungerande ”innanförskap”. Vi omfattas alla av ett välfärdssystem som inte lämnar oss i sticket när vi är svaga. Att slå sönder det innanförskapet är den moderatstyrda regeringen på god väg att lyckas med!

Men tyvärr alla ni som tror på den Moderatstyrda regeringens favoritmantra - "utanförskapet minskar" - det är inte längre sant. Nu ökar "utanförskapet" på nytt i Sverige. För första gången sedan 93/94.


Jag kan inte heller undgå att nämna att den alltid lika goda publicisten Per Carlsson (s) återigen berikat mig med en läsvärd debattartikel i BT.

Inga kommentarer: