onsdag 25 juni 2008

"Svart" övertid

"Svart" övertid vanligt i staten.

Mer än var tredje statligt anställd man arbetar övertid varje vecka. Och 43 procent av dem får ingen ersättning, vare sig i tid eller i pengar. Det visar Fackförbundet ST:s senaste arbetsmiljöundersökning.
De vanligaste skälen för övertiden är att "arbetet kräver det" och att arbetskamraterna i annat fall skulle tvingas göra en del av arbetet, enligt undersökningen "Arbetsmiljön i staten", som gjorts av Statiska centralbyrån, SCB, på fackets uppdrag. Undersökningen baseras på enkätsvar från drygt 3 300 statligt anställda medlemmar i Fackförbundet ST.
Andra vanliga skäl för att avstå från begäran om övertidsersättning är att man vet att svaret ändå skulle bli nej och att en sådan begäran skulle få negativa följder för karriären och löneutveckling. Vilket visar att det är lågt i tak på en del statliga arbetsplatser, menar Annette Carnhede. Så lågt att anställda tror att de kommer att utsättas för repressalier om de lägger fram en helt legitim begäran om ersättning för sin övertid. Det innebär att statligt anställda genom att inte ta ut sin övertid i pengar sponsrar dig och mig.
Jag kommer ihåg det väl från den tid då jag själv jobbade statligt. Mössa på!

Inga kommentarer: