torsdag 26 juni 2008

Volvo varslar

Volvo varslar i framförallt Göteborg. Och det är ett stort varsel. Även om det inte kom helt överraskande är det förödande för dem som drabbas. Hur stort varslen blir bland underleverantörer är för tidigt att säga.
Maud Olofsson, Näringslivsministern, säger till massmedia att regeringen ändå gjort oerhört mycket men inte tänker göra något särskilt just nu. Men har de gjort något alls mer än skapat mer otrygg situation för dem som blir arbetslösa nu.

Har regeringen satsat på fordonsprogrammen som vi socialdemokrater startade? Har regeringen satsat på bättre infrastruktur i västsverige? Nej, sanningen är att de inte gjort något förutom att jäklas med folk.

Olle Ludvigsson skriver i en debattartikel i GP idag:

Regeringen måste tydligt visa att de satsar på fordonsindustrin. Ett första steg borde vara att presentera en fortsättning på de fordonsforskningsprogram som löper ut i slutet av 2008. Dessutom borde regeringen genomföra utbildningssatsningar som lockar fler personer till fordonsindustrin för att trygga den långsiktiga kompetensförsörjningen.

Inga kommentarer: