söndag 29 juni 2008

Orättvisa lagar


På tisdag kommer ett antal nya lagar att börja gälla. Se exempel på tre stycken lagar som den moderatstyrda regeringen har genomdrivit för att göra det mer otryggt att leva. Borgerlig politik är orättvis, orättfärdig och omodern.

-Ny sjukskrivningsprocess (den s.k rehabiliteringskedjan) som kommer att ställa människor utan försörjning.

-Vårdnadsbidraget, som riskerar att få till följd att förskolan nedmonteras.

- Karensdagarna vid arbetslöshet höjs från fem till sju dagar.
Mössa på!

Inga kommentarer: