onsdag 25 juni 2008

VårdnadsbidragetDe partier som ingår i den moderatstyrda regeringen pratar alla om att värna den sk "arbetslinjen". Det betyder att bidrag och framförallt försäkringsersättningar ska bytas till att folk går till ett arbete. Det är därför lurigt att samma partier beslutat att göra precis tvärtom.
För att vara trovärdig när man talar om att slå vakt om ”arbetslinjen” måste man också inse att människor måste kunna stå till arbetsmarknadens förfogande. En ensamstående förälder som blir erbjuden ett jobb som innebär arbete på kvällar och helger har i dag inte en reell möjlighet att ta det. En offentligt finansierad barnomsorg på obekväm arbetstid för den som behöver det, är därför en viktig förutsättning för arbetslinjen och för ansträngningarna att öka arbetsutbudet. Det är bra ur jämställdhets synpunkt men också ur ett integrationsperspektiv. Och det är långt mer angeläget än ett vårdnadsbidrag!


Gör som Rosie - vägra vårdnadsbidrag.

Se därför till att förslaget om kommunalt vårdnadsbidrag aldrig blir verklighet i Borås. Jag hoppas att så många som möjligt ställer upp och argumenterar mot "hemmafrureformen"!

Inga kommentarer: