lördag 14 juni 2008

Livet går vidare


I bilens barndom ansågs den vara så farlig att man var tvungen att skicka fram en liten man med en röd flagga för att gå framför bilen i syfte att varna allmänheten. Den vaktpositionen har numera vänsterpartiet självmant tagit på sig. De går före och varnar allmänheten för utveckling.


Deras självpåtagna roll blir särskilt tydlig när det gäller - i stort sett allt som gäller EU. Nu senast manifesterat i hurra och grattis jubel när en minoritet av irländarna ( ca 50 000 personer av 490 miljoner i EU) röstade nej till ett fördrag som skulle kunna förenkla och demokratisera EU. Vänsterpartister har bestämt sig för att tycka att EU är ett marknadsliberalt experiment och därmed avstå från att tillsammans med vänsterkrafter i europa göra det till något som alla socialister kan ena sig om.


Jag tycker att vi istället ska beklaga beslutet igår. Det innebär att inga fler länder kan tas emot i EU gemenskapen. Att avstå från ett fördrag som ger arbetare i europa rätt att strejka för kollektivavtal är inte genomtänkt. Jag anser att Lissabonfördraget ger EU bättre möjligheter att arbeta med fortsatt utvidgning, kunna samla sig kring en klimatuppgörelse, stimulera tillväxt och jobb samt bygga ett socialt rättvist Europa. För detta arbete behövs arbetsformer som är anpassade efter unionens storlek.
Allt det säger irländarna, ett av de länder som tjänat mest på att delta i EU-samarbetet, nej till. Till råga på allt står vänsterpartiet och sverigedemokraterna tillsammans och jublar åt eländet.
I Irland har motståndarna till det nya fördraget hävdat att Irland skulle tvingas höja skatterna och att den restriktiva lagstiftningen mot aborter skulle hotas. Skulle EU då vara en protestantisk konspiration, mot det djupt katolska Irland? Den sortens knäppgökar ser vi i den svenska debatten också- minns någon Björn Wahlöf?3 kommentarer:

Johan Dahlberg sa...

Man måste ju berömma de Irländska makthavarna som vågar stå upp för demokratin tillskillnad mot Sverige. De som sitter i Sverige Riksdag/Regering har inget mandat att skriva under ett sådant fördrag.

Det påverkar för mycket för att så få ska besluta om det. Men det är ju klart, hade folket fått bestämma så hade det ju blivit nedröstat säkert. Det är väldigt tråkigt att man tänker så i Sverige. Hade varit mycket roligare om man stått upp för demokratin och låtit Svenska folket besluta.

Argumentet som många borgare använder är att folket inte förstår sig på de frågorna. Så är det väl i grunden om det mesta men då är det ju deras uppgift att informera folket om vad som är bra med Lissabon fördraget, vilket vad jag förstått är vad man misslyckades med på Irland.

Tomas Gustafson sa...

Jo Johan, vi har gett de folkvalda ett sådant mandat. Det blir ju fullständigt ogörligt att folkomrösta om allting som gälletr EU. Och oss emellan kommer den moderatstyrda regeringens förslag om långtgående ändringar i den svenska grundlagen att innebära mycket, mycket större förändringar för oss än Lissabonfördraget. Har vi hört krav om folkomröstning om det? Inte jag i varje fall.
Dessutom var folkomröstningen i irland i mångt och mycket en omröstning om den sittande regeringen med Brian Cowen i spetsen. Folkomröstningar tenderar att bli det istället för att handla om sakfrågan.

Johan Dahlberg sa...

"Och oss emellan kommer den moderatstyrda regeringens förslag om långtgående ändringar i den svenska grundlagen att innebära mycket, mycket större förändringar för oss än Lissabonfördraget."

Men för att de ändringarna ska gå igenom måste beslutet tas två gånger med ett val emellan, vilket betyder att det i praktiken är folket som röstar om det i nästa val.