måndag 9 juni 2008

Vart tog tryggheten vägen?


Riksdagen sa i förra veckan ja till att införa en rehabiliteringskedja i tre steg med fasta tidpunkter då arbetsförmågan prövas.

Så här ser gången ut:

Första 90 dagarna bedömer Försäkringskassan om personen klarar sitt vanliga arbete.

Från dag 91 prövas om den sjuke klarar annat arbete hos arbetsgivaren.

Från dag 181 kan arbetsgivaren säga att han inte har något jobb till den sjuke. Och då är det adjö från jobbet oavsett hur länge man jobbat där.
Idag har ju inte arbetsgivaren något rehabiliteringsansvar längre. Försäkringskassan ska sköta rehabiliteringen med idag minskad budget. Allt ansvar läggs på den som är sjuk

Sjukpenning med 80 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) ska endast betalas ut under 364 dagar inom en period av 450 dagar. Tidsbegränsad sjukersättning avskaffas. Enligt förslaget ska ändringarna börja gälla den 1 juli 2008. Det betyuder att från och med det datumet kommer ett antal personer bli utan försörjning och kommunerna får träda till med socialbidrag.

Så kommer människor att behandlas i det moderatstyrda Sverige. Det blev plötsligt kallt - mössa på.

Inga kommentarer: