onsdag 18 juni 2008

"Lex Orwall" fortsätter!

Tänk tanken att staten öppnar och läser alla brev som skickas för att kontrollera sina medborgare. Och det utan att någon form av brottsmisstanke finns. Skulle vi kalla ett sådant land för ett demokratiskt land?

Idag skickar vi inte värst mycket brev utan vår kommunikation sker genom kabel och lagförslaget innebär samma kränkande hantering av medborgarna som mitt exempel med breven.FRA lagen debatterades noggrant igår och nu på morgonen återremiterades förslaget i syfte att snabbt behandla säkerställande av intigritetsskyddet.

DN skriver på ledarsidan: - Pinsam reträtt för att rädda alliansen från att spricka.

I ett pressmeddelande skriver Pär Ström, "Integritetsombudsmannen" att: – Exakt vilka kompletteringarna i "Lex Orwell" blir är något oklart just nu, men det som nämnts är främst att Datainspektionen ska få i uppdrag att granska FRA:s avlyssning, att en parlamentarisk kommitté också ska kontrollera den, och att formuleringarna för vad FRA får spana efter ska stramas upp. Kanske får FRA ett integritetsombud. Det sägs också att det ska bli två myndigheter, en som ger tillstånd till avlyssning och en som kontrollerar verksamheten. Detta är i det stora hela ointressanta marginaljusteringar. Hela grundidén kvarstår, att FRA ska få massavlyssna människors kommunikation utan brottsmisstanke. Läsa e-post och sms, lyssna på samtal, se vilka sajter vi besöker, upprätta "sociogram" (kartor över vänkretsar). Och så vidare. Detta är lika absurt som tidigare. Det strider fortfarande mot FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, artikel 12.

Regeringen vill ha igenom förslaget snabbt för att inte skjuta på tidsplanen så det blir nog bara kosmetika som slätas ut över förslaget. I grunden kommer det att bli samma förslag.Björn Elmbrandt skriver i dagensarena att Försvarets Radioanstalt (FRA) som så länge spanat österut efter 90-talet fått allt mindre att avlyssna och vad skall man göra med all den utrustning som man har. Jo staten stiftar en lag i syfte att kunna avlyssna all trafik som sker via telefoni, sms och internet. Se där en sysselsättningsåtgärd.Jag kan inte heller låta bli att förundras öven den smått panikslagna argumentation som kd:s främste företrädare, Boråsaren Else-Marie Lindgren, i försvarsfrågor ägnade sig åt i gårdagens debatt. Hon säger i sitt anförande att: Fru talman! Genom att säga nej till förslaget i betänkandet riskerar vi, menar jag, livet för våra söner och döttrar som faktiskt står upp för demokrati och mänskliga rättigheter exempelvis i Afghanistan. Signalspaning möjliggör en effektiv underrättelse om hot utanför Sveriges gränser. Att låta den signalspaning som pågått förbli oreglerad och utan integritetsintrång är att inte ta ansvar.Det är klassisk retorik att ställa integritetsskyddet mot att svenska döttrar och söner dör. Men de befinner sig faktiskt i ett krigshärjat land och gör en insats som kan riskera deras liv men det har inte med den signalspaning som "lex Orwall" handlar om.

Att sedan Else-Marie Lindgren tappade bort sig själv i replikskiftet då hon inte hade ett skriftligt material att luta sig mot var olyckligt för henne.

Inga kommentarer: