fredag 30 juli 2010

Han har problem!

Charlie Weimer, ordf för KDU och riksdagskandidat, utmärker sig för ett sossehat som gränsar till det infantila. Man kan tro att han är ett skämt men han tillhör de få utvalda verklighetens folk.

Erik Slottner som var tidigare ordförande för KDU blev utmanövrerad av Charlie Weimer pga. att Erik var öppet homosexuell och det dög minsann inte i KDU (förmodligen inte verklighetens folk). Gudomlig rättvisa skipades dock genom att Weimer inte blev vald till ny ordförande utan det blev Ella Bohlin istället.

Charlie Weimer var delaktig i det mycket fula spelet att bli av med den homosexuella Erik Slottner.

Till bilden av Charlie Weimer skall läggas att han var med om att grunda det rasistiska nätverket Engelbrekt år 2000. Han hade den högsta posten som samordnare inom Engelbrekt nätverket ända tills han lämnade nätverket 2001. Det är ett faktum att Engelbrekt nätverket fick inspiration från Sverigedemokraterna, var kritisk mot det mångkulturella samhället och kämpade för "en sund nationalism". Han lämnade inte nätverket av ideologiska skäl utan för att han hotades med uteslutning från KDU.

Det är alltså så här bakgrunden ser ut för Sossehataren Charlie Weimer. Förmodligen omhuldas han av Göran Hägglund som verklighetens folk och där KD tycker sig se ett mänskligare sverige i att bli av med motståndaren Socialdemokraterna.

Andra som skriver om den av aggressionsproblem överfyllda pojken är Röda Berget och Annika Högberg.

Inga kommentarer: