onsdag 7 juli 2010

Vad väljer du? Centerpartiet eller fästingar?


I dag är det Centerpartiet och Maud Olofssons dag i Almedalen.

Som vanligt är deras politiska mål att ”modernisera” arbetsrätten och som bevis för att det finns behov för det åberopar Maud en Skopundersökning där 88 % av företagare säger att de vill själva bestämma vilka de skall behålla och vilka de ska sparka. Inte så konstigt att företagare vill bestämma över vem de ska ha kvar och vilken de skall sparka, kanske? Just därför vi har arbetsrättsliga lagar, eller hur?
Här och här.


I dagens debattartiklar föreslår C fyra punkter:

Otrygghet i arbetslivet för alla. Det fanns en anledning till att arbetsrättens miniminivåer lagstiftades en gång. Det var för att fackens ställning gentemot arbetsgivarna var för svag. Inget tyder på att den är starkare nu. Maud vill återgå till reglerna före LAS och MBL.
Ungdomsarbetslösheten är oroande hög i Sverige. Men förändringar av LAS skulle knappast lösa det problemet. Det behövs arbetsmarknadspolitiska åtgärder för att komma till rätta med de ungas arbetslöshet. Men generella arbetsgivareavgifter för ungdomar ger inte resultat. Jag tror att de måste vara riktade.

Regeringen har gjort det svårt för ungdomar att få fasta jobb eftersom man idag kan stapla visstidsanställningar på varandra. Därför berörs inte ungdomar av reglerna om ”sist in, först ut”. Det borde vissa riksdagskandidater från Borås veta om inte -LÄS PÅ!

Ett skattefinansierat kompetenssparande. Allt läggs på den enskilde och arbetsgivaren behöver inte ta ansvar för den anställdes kompetensutveckling. Deras förslag innebär att den som kan lägga undan pengar kommer att kunna bygga upp en fond till personlig kompetensutveckling och få skatteavdrag för det. Hur många lågavlönade lönearbetare kommer att kunna det.


Ungdomar ska ha lägre löner dvs det räcker inte med ungdomslöner enligt kollektivavtal. Lönerna ska vara ännu lägre för ungdomarna. Låga löner upp till en viss ålder innebär, med ett fullt utbyggt centersystem för arbetsrätten, att ungdomar sparkas när de uppnår en viss ålder. På så sätt slipper regeringen bygga bostäder till dem då de ändå inte har råd att flytta hemifrån.

C vill ha ett system liknande det i Danmark, flexicurity. Därför föreslår de att A-kassan ska vara hög de första tre månaderna. Därefter trappas den ned eftersom den arbetslöse har varit lat och inte fixat ett jobb. Får väl skylla sig själv om man inte har fixat ett RUT – jobb.
Kan vara nyttigt för centerpartister att läsa LO:s rapport ” Tryggare på andra sidan sundet”.


Därtill föreslår de även att den arbetssökande ska ha en jobbpeng och själv få bestämma vilken som ska hjälpa honom/ henne att få ett jobb. Som ett led i detta föreslår Centerpartiet att avskaffa arbetsförmedlingen och helt privatisera den verksamheten. Den som lyckas bäst med att förmedla jobb ska få ett jobbonus enligt gammal beprövad alliansmetodik.

Är det inte konstigt att förslag till att skapa mer av otrygghet för arbetstagare enligt femtio- sextio år gamla metoder kallas för ”modernisering” av det onödiga partiet Centerpartiet. I sin nuvarande version är de lika onödiga som fästingar. Och jag har inte ens nämnt CUF:s "Fucka Facket-kampanj".

Nej, lyssna inte på Centerpartiet. Rösta inte på dem! Så slipper vi deras ”moderna” förslag.


Lennart Holmlund skriver om ett parti i upplösningstillstånd.

Inga kommentarer: