lördag 17 juli 2010

En flopp!

De nya sjukförsäkringsreglerna har visat sig vara ett av de mest tydliga fiaskon som Alliansregeringen gjort. Av de 12 600 människorna som tvingades ut från sjukförsäkringssystemet till arbetslöshetssystemet har enbart 370 personer fått ett riktigt heltids- eller halvtidsjobb. Då kan jag tänka mig vilken oro och bekymmer stupstocken har förosakat och jag har hyfsad förmåga till empati. Anledningen till Alliansregeringens agerande var naturligtvis det cyniska i att lyfta människor från det dyrare sjukförsäkringssystemet till det billigare arbetslöshetssystemet.
Detta drabbar enbart de "vanliga människor" som i varje fall Kristdemokrater säger sig värna.

Socialförsäkringsminister låter meddela att i varje fall 370 människor fick ett arbete istället för att vara sjuka.

Våra viktigaste Rödgröna förslag för en ny sjukförsäkring är tio till antalet:

1. Avskaffa stupstocken som gör människor försäkringslösa. 1 januari 2011 avskaffas den vid rödgrön valseger.
2. Rätt till en snabb individuell bedömning. En individuell bedömning av arbetsförmågan senast sex veckor efter första sjukskrivningsdag.
3. Rätt till individuell rehabiliteringsplan. Senast efter tre månader ska den sjukskrivne ha rätt till en individuell plan.
4. Avskaffa de stelbenta tidsgränserna. Vi vill redan under 2011 avskaffa dagens stelbenta prövning mot en i det närmaste fiktiv arbetsmarknad efter 180 dagar.
5. Gör det möjligt att kombinera studier och sjukskrivning. I ett första skede på halvtid.
6. Inför en rehabiliteringspenning. Vi vill ge en rehabiliteringspenning i stället för sjukpenning för den som behöver rehabiliteringsinsatser.
7. Skapa en rehabiliteringsfond. För att säkerställa att människor verkligen får tillgång till rehabiliterande insatser vill vi satsa statliga resurser i en ny rehabiliteringsfond.
8. Den som blir sjuk ska inte bli fattig. Vi föreslår därför en stegvis höjning av taket i sjukpenningen från dagens 26 500 kronor i månaden till drygt 28 200 kronor 2011 och drygt 30 000 kronor 2012. Vi föreslår också att ersättningen i sjukpenningen höjs till 80 procent under hela sjukskrivningsperioden.
9. Den som behöver ska kunna få sjukpenning även under längre tid.
10. Ge möjligheter för dem som utförsäkrats att ta sig tillbaka.


Väljare som är friska, arbetsföra och med mer pengar i plånboken efter jobbskatteavdragen kan pratas omkull om att Sverige är på rätt väg. Men faktum är att arbetslösheten biter sig fast och protesterna växer underifrån mot utförsäkringarna.

Ge dom inte fyra år till.

Andra som skriver om detta är Peter Andersson, Marika Lindgren Åsbrink och Lena Sommestad bland många.

Vägen till himmelen upplever den här omänskliga reformen själv.

1 kommentar:

Kenneth Ohlsson sa...

Löften, löften och åter löften.
Jag hörde Ingvar Carlsson 1994 på
1:a maj lova 90 % i A kassa.
Det har inte hänt ännu och inte fram till 2006 iallafall.