lördag 17 juli 2010

Kvinnor missgynnas fortfarande.

I dagens DN finns en artikel om att få kvinnor får sina arbetsrelaterade besvär klassade som arbetsskada.

Det är ingen ”ny” nyhet utan den har funnits sedan den förra borgerliga regeringen 1993 skärpte bevisbördan för den enskilde.

2002 lättade den dåvarande socialdemokratiska regeringen på lagstiftningen eftersom man såg att det var mycket svårt, särskilt för kvinnor, att få sina besvär klassade som arbetsskada.
Enligt artikel har inte mycket hänt trots lagändringen 2002. Det är FK som bedömer om en person har fått en arbetsskada och därmed har rätt till ersättning i form av livränta.
Läs även Lag och Avtals artikel i ämnet.

Många av de yttranden som Försäkringskassans läkare grundar sig på är två skrifter som blev sammanställda av Arbetslivsinstitutet. Dessa skrifter var en sammanställning av forskningsläget kring arbetsrelaterade besvär. Skrifterna gavs ut i början av 00-talet och speglar nu minst tio år gammal forskning. Men eftersom regeringen beslutade att Arbetslivsinstitutet skulle läggas ned finns idag ingen instans som bemödar sig om att uppgradera forskningsläget.

I övrigt kan sägas att Alliansregeringens politik inte bara förorsakar lidande för människor. De förorsakar även död för människor eftersom alliansen bantat Arbetsmiljöverket så pass mycket att de inte har resurser till tillräckligt med inspektioner och utbildning.

Som lök på laxen, om man mot förmodan skulle få beviljad arbetsskada, så har den borgerliga regeringen bestämt att man inte får mer än 92%. Enligt lagen ska man ha 100%.

Andra som skriver är Göran Johansson och Bokstavsprinsessan.

1 kommentar:

Kenneth Ohlsson sa...

Jag skall vara helt uppriktig.
Det finns en problematik i detta.
Men jag vet också att jag hört
detta förrut, att kvinnor klagat
på att de inte fått sin ”skada”
klassad som arbetsskada av FK.
Och det under S regeringstid.
Då handlade det mest om fibromyalgi
elöverkänslighet samt amalganförgiftningar.
Ibland tycker jag att S borde
vara lite mer självkritiskt.