tisdag 20 juli 2010

De rikaste har blivit rikare, de fattiga fler.


Maria Larsson offentligt skriver att hon inte har insikt om sjukdomen utan istället liksom sin chef i regeringen anser att barnfattigdom och socialbidragstagare är en synvilla och enbart en mytodling från vår sida. Inser man inte problemen kan man inte heller göra något. Så enkelt är det.

Det är så här Maria Larsson. Du som säger dig värna ” verklighetens folk”. Så här lever en stor del av verklighetens folk, Maria Larsson, KD.

Sverige har blivit ett hårdare land. Klyftorna mellan folk har blivit djupare. De rikaste har blivit rikare, de fattiga fler.

Den borgerliga alliansen lovade inför valet att fler skulle få arbete. Färre skulle hamna i utanförskap. Utgångspunkten var att Sverige hade för generösa bidragssystem som inte uppmuntrade till arbete och egen försörjning. Genom omfattande skattesänkningar, mest för dem som tjänar mest, och försämrade ersättningssystemen för dem som är arbetslösa eller sjukskrivna, skulle fler komma i arbete.

Men några nya jobb har det inte blivit, tvärtom. Och de förändrade trygghetssystemen har bidragit till att slå undan benen på grupper i samhället som tidigare alltid har klarat sig själva. De rikaste har blivit rikare medan de fattiga har blivit fler. Nästan hälften av regeringens skattesänkningar har gått till den fjärdedel av befolkningen som tjänar mest. Den fjärdedel som tjänade minst fick sex procent av skattesänkningarna. Arbetslösheten i Sverige ökar mer än i de flesta andra länder, och Sverige halkar efter.

Närmare en tredjedel av alla barn i åldrarna 10 -18 år upplever att de inte har råd att följa med och göra något med sina kompisar. Alla dessa lever inte under fattigdomsgränsen. Men det visar hur barn drabbas och far illa när föräldrarna har knappa ekonomiska resurser. Enligt Majblomman så fick 23 000 barn i Sverige avstå glasögon av ekonomiska skäl förra året, trots synfel. Att leva under ekonomisk press påverkar även hälsan. De hämtar t ex i lägre grad ut sina läkemedel än andra grupper i samhället. Ensamstående kvinnor med barn avstår i tre gånger så hög utsträckning detta, som befolkningen i sin helhet.

Bara det senaste året har socialbidragen ökat med 23 procent. I 92 procent av kommunerna ökade utbetalningarna av ekonomiskt bistånd. I 125 av landets kommuner var ökningen över 30 procent. Och värre kommer det att bli. Både regeringen och Sveriges kommuner och landsting beräknar att socialbidragen kommer att öka med 50 procent till 2012.Det här borde oroa Maria Larsson hon är ändå äldre- och folkhälsominister. Men det oroar inte henne. I hennes alliansregering är inte barnfattigdom eller socialbidragstagare synliga.


Vet hut och skäms, Maria Larsson!


Andra som skriver om Maria Larssons svek mot barnfattigdom och socialbidragstagare är Högberg, Annika Högberg, Vanligtvis.se och Anna Vikström bland annat.

1 kommentar:

Daniel sa...

Måste jag påpeka finanskrisen? Känns lite löjligt att ens behöva göra det men den var där, och den hände.

Mig veterligen var den enda finanskrisen som Persson regeringen mötte i början av 2000-talet och berörde endast en liten grupp av samhället (IT-Bubblan).

Samtidigt, även om den tidigare Moderata regeringen i början av -90 talet kanske inte var den bästa av de bästa var det faktiskt en rejäl finanskris de fick i knät.

Dessutom har Sossarna styrt Sverige i över 75 av de ca 100år vi haft demokrati. 12 år av Persson maffian har satt sina spår, när skall ni sluta beskylla andra för era egna misslyckanden?

Försäkringskassan, integrationsproblemen, arbetslösheten, sjukvården var ett skämt långt innan Alliansen kom till makten.

Det är nya tider nu, vi har inga nazister att sälja malm till för att betala välfärden längre.