fredag 16 juli 2010

Framtidstro med de rödgröna.

Alliansen presenterade i dag sin familjepolitiska förslag med tio punkter för familjen. En del är bra men det mesta luktar unken högerfamiljepolitik.

Som vanligt har inte KD fått igenom sin hjärtefråga om fördubbling av ersättningen vid uttag av vårdnadsbidraget. Däremot föreslås att det ska bli lättare att få det och att även arbetslösa ska få bidraget. Så mycket för arbetslinjen.
I stället vill Alliansen bygga vidare på jämställdhetsbonus som ursprungligen lanserades av Folkpartiet.
För att hålla KD på mattan föreslår man att införa ett obligatoriskt samtal vid risk för separation. Så mycket för att inte politiker skall blanda sig i.Nu är det därför viktigt att erinra om den rödgröna familjepolitiken

Barn är viktiga. Barndomen sätter ofta sin prägel på hur livet sedan gestaltar sig. Alla barn förtjänar en bra start i livet, oavsett tjockleken på föräldrarnas plånbok. Vi vill att Sverige ska fortsätta vara världens bästa land att växa upp, men då måste vi också fortsätta sätta barnen främst.

Här nedan följer några av de förslagen som återfinns i den rödgröna budgetmotionen.
( läs särskilt sidan 53 till 56)

Höjt tak i tillfälliga föräldrapenningen - Vi vill höja taket så att alla som tjänar upp till 30 000 kronor i månaden får 80 procent i ersättning när man är hemma och tar hand om sina sjuka barn. Fortfarande är det mycket vanligare att kvinnor är hemma med sjuka barn än att män är det. Det beror bland annat på att män oftast tjänar mer, därför föreslår vi en höjning.
Ensamstående föräldrar har det särskilt tufft ekonomiskt. De flesta av dessa är kvinnor. Vi vill höja underhållsstödet, flerbarnstillägget och bostadsbidraget för ensamstående.
En tillgänglig barnomsorg är central för kvinnors deltagande på arbetsmarknaden. Både de som har oregelbundna arbetstider och de med tillfälliga arbetstoppar på jobbet behöver en ökad tillgång till barnomsorg på kvällar och helger.
Vi vill avskaffa jämställdhetsbonus, barnomsorgspeng och vårdnadsbidrag.

En modern familjepolitik
- Många och stora satsningar på barnen gjordes när vi socialdemokrater hade förmånen att leda landet: barnbidraget höjdes i flera steg, flerbarnstillägg infördes från andra barnet och bostadsbidragen förbättrades för familjer med små inkomster. Vidare har underhållsstödet höjts, föräldraförsäkringen förlängts och maxtaxa har införts i barnomsorgen. Ändå lever alltför många barn i familjer som är utsatta, ekonomisk eller på andra sätt. Under de senaste åren, mellan 2006 och 2009 har andelen barn som växt upp i fattiga familjer ökat med 50 procent.

Vi vill fortsätta att modernisera och reformera familjepolitiken så att Sverige åter blir världens bästa land för barn, unga och deras familjer. Därför vill vi göra föräldraförsäkringen mer flexibel så att man kan ta ut den för att få mer vardagstid med barnen – ända upp till 16 års ålder.

-Ett riktat statsbidrag ska gå till kommuner för att stimulera mer flexibla barnomsorgslösningar. Vi vill också höja underhållsstödet och förbättra situationen för de studenter som har barn, genom att höja tilläggsbidraget med 50 procent. Vi vill också rikta särskilda insatser till de barn som har extra stora behov. Många barn med psykiska problem behöver hjälp och stöd i ett tidigt skede. Därför vill vi öka resurserna till skolhälsovården.

-Vi vill driva en politik för att minska klyftorna i samhället.

- Vi vill tillåta 30 timmars barnomsorg även till dem som är arbetslösa eller dem som fått ett syskon till.

Det finns alternativ till gammal och konservativ familjepolitik – en politik som ger framtidstro är en ny rödgrön familjepolitik.

1 kommentar:

Nemokrati sa...

Roligt att läsa din bloggpost - som omväxling till det bistra politiska högerklimatet (det som gör att det alltid blir mest över till de rika eller till och med besuttna som gärna tjänar pengar på krig).