lördag 10 juli 2010

Arbetslinjen.

Så har då Sven-Otto Littorin avslöjats med byxorna nere. Djupt omoraliskt av honom att dels köpa sex men också att gömma sig bakom sina barn. Men många var det som trodde på honom och tyckte att politikerlivet var för tärande. Sven-Otto har gett krokodiltårar ett ansikte. Men den skarpsynte märkte att ingen moderat uttalade sig om Littorins situation.

Sven-Otto Littorins betende ger onekligen ytterligare en dimension till Alliansens arbetslinje.

Inga kommentarer: