onsdag 28 juli 2010

Ni har offrat HBT personers rättigheter tillräckligt länge FP!


FP har idag presenterat sitt program för HBT personers rättigheter i tio punkter.


Frågan är hur FP ska få igenom sitt tiopunkts program när de samarbetar med bromspartiet KD. De bromsar effektivt all utveckling för HBT-personer i Sverige och utomlands genom sin politik. FP har i så motto haft sin chans.
Folkpartiet har offrat HBT-personer på det friktionsfria allianssamverkans offerbänk tillräckligt länge nu.

S,MP, V och FP kräver en ändring av lagen som säger att transsexuella måste sterilisera sig innan ändring av könstillhörighet. Moderaterna vill som vanligt när de tycker en fråga är svår utreda det en gång till och KD passar. Se där folkpartister – en blocköverskridande fråga. Ska ni rösta med oss?


En av punkterna är att värna asylrätten - också för HBT-personer. I 85 länder är samkönade relationer förbjudna. I 8 länder får man dödsstraff om man blir ihop med någon av samma kön. Det är oacceptabelt. Det är dags att släppa in flyktingar som förföljs pga. sin läggning och ge dem en fristad här.

Vi socialdemokrater säger att:
Myndigheter som deltar i asylprocessen ska säkerställa att personer som flyr med
hänvisning till sin sexuella läggning, könsidentitet eller könsuttryck får skydd i Sverige.

Myndigheter inblandade i Sveriges utvecklingssamarbete, handelspolitik samt asyl- och
migrationspolitik ska ha hbt-kompetens vilket de inte har i tillräcklig omfattning idag.

Där är ytterligare en fråga som FP kan sammanstråla med oss om istället för att låta den falla i glömska pga. särintresset KD.
Andra som skriver i samma ämne och bör läsas är Jakob Lundgren och Alliansfritt Sverige.
Läs också HBT-socialdemokraternas hemsida.

Inga kommentarer: