tisdag 1 september 2009

Inbjudan till intressanta konferenser.

Borås kommer att under den närmsta tiden att ha två intressanta seminarier som är öppna för alla.

Den rödgröna arbetsgruppen för en rättvis & hållbar värld bjuder in dej/din organisation till samtal om svensk flyktingpolitik.
Seminariet är öppet för alla och anordnas i Borås lördagen den 19 september av gruppens ansvariga S, V och MP-politiker, i samarbete med föreningen Glokala Sjuhärad. Vi kommer att finnas på Immigrantinstitutet.


Anmälan i förväg är inte nödvändig, men för att få en uppfattning om hur många vi blir uppskattar vi trots det om du meddelar din närvaro till 08- 786 45 73.

DEJA kommer under september - oktober att genomföra fyra regionala konferenser. En av dessa orter är i Borås den 5 oktober - First Hotel Grand (sista anmälning 25 september)

Konferenserna syftar till att sprida kunskap, utbyta erfarenheter och inhämta idéer och tankar om jämställdhet i skolan. Vi vill också berätta om vårt aktuella delbetänkande "Flickor och pojkar i skolan – hur jämställdhet är det?". Programmet är gemensamt för alla konferenser, ni hittar det på vår webbplats
Konferenserna är gratis och lunch samt kaffe ingår. Däremot ersätts inte resor, boende eller förlorad arbetsinkomst. Om du uteblir utan avanmälan debiterar vi 500 kronor i efterhand. Konferenserna är öppna för alla som arbetar med jämställdhet och skola eller som är intresserade av frågorna. För anmälan kontakta info@jamstalldhetiskolan.se och meddela om ni har särskilda önskemål om exempelvis kost.

Anmäl dig om du tycker att det låter intressant.

Inga kommentarer: