måndag 14 september 2009

Etableringslotsar med bonus


Staten tar nu över ansvaret för att nyanlända flyktingar etableras i Sverige. Staten – genom Arbetsförmedlingen – tar över samordningsansvaret för dessa insatser från kommunerna.
”Genom detta paradigmskifte lägger vi grunden till en ny integrationspolitik, skriver integrationsminister Nyamko Sabuni. Ett något slarvig användning av ordet paradigmskifte tycker jag.


Vi är nog alla överens om att arbete är det bästa och mest effektiva sättet att komma in i det svenska samhället. Därför måste integrationspolitiken ses i sitt sammanhang. I ett Sverige med ökande klyftor och en allt högre arbetslöshet ger inte regeringen nyanlända invandrare en rättvis möjlighet att verka och komma in i samhället genom arbete. Utanförskapet växer med den borgerliga regeringen vid makten. Regeringen har ingen politik för minskat utanförskap - bara en politik för ökade orättvisor!

Sedan inrättar den moderatstyrda regeringen en ny funktion som Etableringslots? Ett bonuskantat specialuppdrag till en slags arbetsförmedlare (coach) som jobbar på konsultbas med en särskild utvald kundkrets, nyanlända invandrare.


Kommer de att lyckas – Fan tro`t. Läget på arbetsmarknaden är sådant att inte ens en vit svensk med arbetserfarenhet får jobb. Det bästa sättet att få ett jobb verkar att vara att börja som jobbcoach eller etableringslots.


Alliansfritt Sverige skriver också i ämnet.

1 kommentar:

Lennart Andreasson ( V ) sa...

Det mest fantastiska är att den nyanlände redan efter en vecka ska vara kapabel att göra ett fritt val bland alla hugade lotsar! Verklig valfrihet kräver att man har förutsättningar att göra ett väl avvägt val, men det har väl aldrig borgarna fattat eller brytt sig om. För borgarna idag är valfrihet synonymt met profit.