onsdag 30 september 2009

Telekompaketet

Piratpartiet som stred för att ta plats i Europaparlamentet för att där ta fighten om intigritetsfrågorna, får inte plats i den innersta förhandlingskretsen om telekompaketet. Förhandlingarna kommer enbart att handla om tillägg 138 (rättslig process innan avstängning) och inte om nätneutralitet.
Christian Engström från Piratpartiet lyckades inte att med hjälp av den gröna gruppen ta en fjärde plats i den innersta förhandlingsdelegationen.

Det är tråkigt att Pp inte får vara med när deras hjärtefråga blir aktuell.

Jag tycker det är än mer tråkigt att nätneutralitet inte ingår som en del av förhandlingarna. Det är säkert nödvändigt att reglera marknadens frihet och ge mer frihet till människor. Nu verkar det som att Catherine Trautmann föreslår att kommissionen nu ska utnyttja sin initiativrätt och på så sätt presentera ett separat nätneutralitetsförslag.

Inga kommentarer: