onsdag 23 september 2009

Ideologi styr över affärsmässigheten


Då fick vi äntligen svart på vitt vad Göran Hägglunds snack om att behålla en del av Apoteket i offentlig regi, och att ge den delen goda chanser att överleva, var värt.

När statliga Apoteket försökte att på goda affärsmässiga grunder skapa en marknadsposition genom att sluta avtal med ICA så ändrade staten och Göra Hägglund förutsättningarna. Nu var det inte längre tillåtet att starta samarbete med ICA. När styrelsen vägrade att på ett sådant flagrant sätt förminska statliga Apotekets möjligheter att överleva avskedades de. Statliga Apotekets konkurrenter har inlett ett liknande samarbete med CooP och med Åhléns.
Jag tycker att det är helt rätt att åsiktstalibanen Hägglund kallas till Socialförsäkringsutskottet för att förklara sig.Andra som tycker är bl.a "Solidariskt Sverige", Claes Krantz, Tord Oscarsson.

Inga kommentarer: