lördag 22 mars 2008

Allmännyttan snart historia?


Vad händer med allmännyttan? Den 18 april ska Michael Koch lägga fram den moderatledda regeringens utredning om allmännyttans framtid. Mycket som förskräcker har redan läckt från utredningen.


Som exempel på vad som har läckt är att utredningen föreslår att avskaffa själva grunden för allmännyttan nämligen att vara ett redskap för kommunerna att fullgöra sitt bostadsförsörjningsansvar. Koch skriver att de kommunala bostadsbolagen ska sluta investera i sådant som äldrebostäder, lekplatser och underhåll av fastigheter om detta inte är klart lönsamt.


Mer som utredaren kommer fram till är:


Förbudet att driva verksamheten i vinstsyfte, liksom begränsningen att dela ut vinst, försvinner.

Kommunen får inte vidta åtgärd som innebär en fördel för bolaget.

Kommunen ska styra sina bolag på samma sätt som en privat investerare skulle göra.

Investeringar får endast göras om de förväntas ge marknadsmässig avkastning.

Om kommunen kan erhålla bättre avkastning genom att sälja fastigheter till bostadsrättsföreningar måste sådan försäljning göras.

Bolagen ska betala marknadsmässig ersättning för kommunens borgensåtaganden.

Strävan ska vara så hög vinst som möjligt.

Och mycket mera........


Det behövs inte alltför överdriven fantasi för att fundera ut vad det innebär för de kommunala bostadsbolagen och kommunens möjligheter att värna om dem som av en eller annan orsak har svårt att skaffa sig bostad. Passivhus skulle inte bli byggda mm.


Nu verkar det ändå som att kommunpolitiker inte minst från Kd har börjat påverka regeringen och katastrofen Mats Odell att placera utredningen där den hör hemma - i papperskorgen.

Hoppas att de lyckas.

Inga kommentarer: