måndag 3 mars 2008

Nikotinläkemedel kan missbrukas!

I lördags fick dagligvarubutiker för första gången lov att sälja nikotinläkemedel iom att den nya lagen om detaljhandel med nikotinläkemedel har börjat gälla.

Den handlare som vill bedriva handel med nikotinläkemedel måste först anmäla handeln hos den kommun där handeln ska bedrivas, enligt samma princip som gäller för detaljhandel med tobak och folköl. Det är förbjudet att sälja eller tillhandahålla receptfria nikotinläkemedel till den som inte fyllt 18 år.
Kommunerna ska ansvara för att kontrollera att näringsidkarna följer gällande regler, men det blir Läkemedelsverket som får ansvar för den övergripande tillsynen.

Hur duktiga på att hålla åldersgränserna har handlare varit tidigare när det har gällt tobak eller folköl? Finns det inte en stor risk att girigheten och viljan att sälja och tjäna pengar tar över? Det har ju visat sig tidigare.

Hur många handlare i kommun har anmält att nikotinläkemedel kommer att ingå i deras sortiment och vilken förberedelse har kommunen för att kontrollera att reglerna efterföljs? Kanske ansvarigt kommunalråd kan blogga och svara.

Inga kommentarer: