lördag 22 mars 2008

Bidragen ökar


I dagens Borås Tidning (ej digitalt) kunde vi läsa till frukosten att allt fler boråsare behöver socialbidrag. Den moderatledda styrningen av kommunen har ingen aaaningen om varför fler måste få samhällets hjälp.
Låt mig ge lite förslag om vad det kan bero på.
Alliansens politik har inte hjälpt de svagaste på arbetsmarknaden att få jobb.
En grupp bland socialbidragstagarna som klart ökat under 2007 är unga hushåll 18-24 år. Totalt sett är det fler unga hushåll som får socialbidrag. Detta är en direkt effekt av alliansens så kallade arbetslinje med neddragningar av Arbets­förmedlingens åtgärder.
Merparten av den jobbökning som skett i Sverige, pga en osedvanlig hög tillväxt som den förra regeringen lagt fundamentet till, har gått till personer som studerat eller som ­redan är aktiva på arbetsmarknaden. ­Detta ­visar att det är med åtgärder från Arbets­förmedlingen som arbetslösa ökar sina möjligheter att få ett arbete. Arbets­förmedlingen har nu i stället tvingats ­skära ned på åtgärder på grund av regeringens arbetsmarknadspolitik.Konsekvenserna är att anställningsstöd, starta eget-bidrag och arbetsmarknads­utbildning har minskat drastiskt. Detta är åtgärder som vi via forskning vet leder till fortsatt anställning och arbete.
Vilka konsekvenser får detta för utanförskapet? Vad vi ser är en tendens till ökad polarisering på arbetsmarknaden. ­Tillväxten av nya jobb har i första hand kommit de till del som redan är starka på arbets­marknaden. De med en svagare position på arbetsmarknaden, som behöver få hjälp med en åtgärd från Arbetsförmedlingen för att rusta sig för ett kommande arbete, de har inte fått del av den ökande tillgången på arbete.
Vi socialdemokrater förutsatte denna utveckling redan vid budgetdebatten i höstas. Den moderatledda regeringen i Borås ansåg då att vi överdrev och att socialbidragen inte skulle öka utan att de snarare skulle minska.

Inga kommentarer: