måndag 31 mars 2008

Klasskola?


Idag presenterade folkpartisten Jan Björklund borgarnas förslag till gymnasiereform.

Vi socialdemokrater anser att alla ska kunna få en chans till och ytterligare en till och så vidare. T.ex Anders Borg hade nytta av det efter det att han inte klarade matten för att söka in på högskolan/ universitetet. Genom komvux kunde han läsa upp betyg så att han klarade att läsa in en ekonomutbildning. Vi anser tvärtemot Björklund att möjligheterna till ett livslångt lärande istället ska utökas – inte bli minimal.

Men i och med den nya gymnasieutformningen tillsammans med att komvux och vuxenutbildning dras ned kommer inte dessa möjligheter att finnas kvar för ungdomar och vuxna. 25:4 regeln har ju den moderatledda regeringen redan tagit bort.

På så sätt bygger borgarna upp klassamhället på nytt. Högre utbildning för dem som har goda förutsättningar från hemmet och yrkesutbildning för dem som har det sämre beställt med det.

Jan Björklund säger i sitt pressmeddelande att: Alla vill inte bli akademiker och samhället fungerar inte om alla är akademiker. Utredningens förslag om mer tid för yrkesämnen, krav på arbetsplatsförlagt lärande och möjlighet till lärlingsutbildning stärker kvaliteten på yrkesprogrammen.

För att de teoretiska linjerna på gymnasiet ska bli mer exklusiva och att inte kreti och pleti ska komma in så höjs kunskapskraven i gymnasiet.
Jan Björklund säger: - Nu höjer vi de teoretiska kraven på de högskoleförberedande programmen och kraven på yrkeskunskaper på yrkesprogrammen. Samtidigt kommer alla elever ha rätt att läsa in högskolebehörighet.

Vi socialdemokrater anser att det är viktigt att få med sig kunskaper i engelska, svenska och matte redan från början. Och när regeringen nu sänker kunskapskraven i de ämnena på yrkesprogrammet och samtidigt skär ned komvux med en tredjedel av platserna, går det inte ihop med förslaget att ge elever lagstadgad rätt att läsa in grundläggande högskolebehörighet på komvux. Om Björklund får som han vill kommer många fler elever att behöva läsa in ämnen för att få gå vidare i yrkeslivet, läsa en kvalificerad yrkesutbildning eller gå vidare till högskola, men platserna för att göra det kommer att vara drastiskt mycket färre, det är de redan nu. Vi är istället för att ställa tydliga kunskapskrav på alla elever i grunden, och sedan ge alla en andra chans genom att vi satsar stort på komvux.

Inga kommentarer: