tisdag 18 mars 2008

Ändra åsikt när det blåser!

Kommunen har tydligen ändrat åsikt vad det gäller att låta gamla över nittio år själva få bestämma om de vill bo hemma eller få en plats på särskilt boende. Det är bra.

Det är också intressant att höra hur Mats Brandt, ordförande i kommundelsnämnd Norrby för centerpartiet, slingrar sig som en mask på kroken för att klara sig ur sina tidigare uttalanden. Nu är han helt plötsligt för att Helga själv ska få välja boendet. Det var annat ljud i skällan tidigare från hans sida. Dock drar han inte tillbaka Norrbys överklagande på att Helga skulle få en plats på särskilt boende. Kan man lita på Mats när han byter åsikt som andra byter skjortor?

Har Mats en ryggrad eller inte. Fortfarande (min blogg från den 14 mars) har jag inte fått något svar från centerpartisterna Kerstin Hermansson och Mats Brandt om det finns skäl att fundera på etik och moral inom centerpartiet.

Inga kommentarer: