torsdag 27 mars 2008

Miljöpartiet i fel säng?Från att ha varit ett stort utvandringsland i slutet av 1800 och i början av 1900-talet har Sverige under modern tid utvecklats till att bli ett land med stor invandring. Detta har inte minst gällt arbetskraftsinvandring. Arbetskraftsinvandring har skett under under hela perioden från 40- talet till 90-talet. Algots i Borås var ett typiskt exempel under femtiotalet.


Den moderatledda regeringen inför nu tillsammans med Miljöpartiet ett förslag till hur arbetskraftsinvandringen fortsättningsvis ska se ut i sverige. Man vill öppna marknaden för icke-europeiska länder. Jag tycker att det i grunden är bra med arbetskraftsinvandring men den måste ödmjukt värnas om.
Arbetskraftsinvandring bygger på en treparts överenskommelse. Jag tycker att det är bra om även i fortsättningen arbetsförmedlingen tillsammans med arbetsmarknadens parter bedömmer om det finns behov av en viss yrkeskår eller om kompetensen redan finns i landet.
Trepartsöverenskommelsen tar den moderatledda regeringen med Miljöpartiet i släptåget helt bort! Med den förändringen försvinner också Arbetsmarknadsverkets liksom fackliga organisationers inflytande och insyn över bedömningen av arbetskraftsbehovet.Ansvaret för att ingen kommer att utnyttjas vilar med förslaget helt på arbetsgivaren ensamt.


Den är naiv som tror att alla arbetsgivare skall vara ärliga och säga om de har justa arbetsvillkor eller inte. Vi har via massmedia sett hur vissa företag kan luras och utnyttja arbetskraft - det har Jan Josefsson nyligen visat. Samtidigt ropar vissa politiker i sverige att facken inte ska bry sig om att använda blockad vapnet mot det företag som inte vill teckna kollektivavtal. Om ingen övervakning sker kommer risken för lönedumpning att öka och risken för att människor som kommer hit nyttjas av skrupelfria företagare.

Inga kommentarer: