fredag 6 augusti 2010

Kristen grund för diktatur och folkmord.

Jag kommer att regelbundet publicera de debattartiklar som jag har skrivit och sänt in till BT, och som den enda tidningen i Borås har refuserat, efter ungefär en veckas väntetid. Den här debattartikeln skickade jag in som ett svar på Per-Olof Hermansson (KD) som menade att KD var det parti som man skall rösta på om man är kristen. Rubriken på hans artikel var "Kristen grund för demokrati".
Tyvärr har inte BT publicerat hans debattartikel på nätet utan den som vill läsa den får titta i BT från den 23 juli.

Mitt svar skickade jag in den 28 juli.

Kristen grund för diktatur.

Per-Olof Hermansson, kristdemokrat och riksdagskandidat från Horred beskrev i BT den 23 juli hans motiv för att vara Kristdemokrat. Bland annat säger han att det behövs etisk vägledning för vårt handlande och i våra relationer. I artikeln beskriver han framstående europeiska Kristdemokrater som Konrad Adenaur och Robert Schuman. Hans slutsats blir naturligtvis att en bekännande kristen bör rösta på KD.

Dock ”glömmer” Per-Olof Hermansson att nämna det djävulskap som Kristdemokrater har ägnat sig åt och fortfarande ägnar sig åt i Europa. Jag ska nämna två exempel.

Jag har på nära håll upplevt den regim som kristdemokrater leder i Makedonien. Det är ett land där du som offentlig anställd blir avskedad om det kommer fram att du är Socialdemokrat. Jag har på nära håll upplevt den rädsla för poliser som finns i det mycket korrumperade, av kristdemokrater ledda, Makedonien.

Det andra exemplet hämtar jag från Rwanda och folkmordet under våren 1994. Det är välkänt att folkmordet utfördes med kristendomen som förevändning. Det var med machetes och bibelcitat som en miljon tutsier hackades ihjäl. Präster och nunnor deltog ofta själva i slakten.
Den socialistiska tutsigerillan, de var "icke-kristna kommunister", satans soldater, enligt kristdemokrater i Europa. I ett kritiskt skede hade ett fredsavtal mellan huturegimen och tutsigerillan kunnat förhindra folkmord. Då tog kristdemokraterna i Europa ett avgörande steg: de avrådde huturegimen från att underteckna avtalet. Under kristdemokratins vinge kunde så folkmordet planeras i lugn och ro av huturegimen allt medan kristdemokraterna uppmanade sina partier i Europa till fortsatt stöd av "vännerna i Rwanda".

Det kan också vara på sin plats att påminna om kristdemokraternas historia, och när de första stegen togs i slutet av femtiotalet. Det första partiprogrammet författades bland annat av Harald Ljungström, som var aktiv i den svenska naziströrelsen SNF (som också har kopplingar till Moderaterna), men han var inte ensam med nazistiska åsikter, många kring partikärnan i det nybildade KD hade kopplingar till nazistiska och nationalistiska rörelser, bland annat St Michaelsorden. Många av dessa uteslöts dock från KD i sextiotalets början, men de var med och la grunden till partiet och dess inriktning.

Läs här och här.

Jag hyser den största respekt inför alla dem som är bekännande kristna men tvärtemot Per-Olof Hermansson tror jag att andra partier mer lever upp till de kristna värdena än vad kristdemokratin gör.

Själv kommer jag att rösta på Socialdemokratin. Gör det du också.Tomas Gustafson (S)
Ordförande för ESP i Västsverige

1 kommentar:

Per-Olof Hermansson sa...

Hej Tomas, tråkigt att de inte publicerade din insändare. Då hade vi kunnat ha en riktig debatt om vilka etiska värden som samhällsbygget skall grunda sig på. Det säger du inte så mycket om i din insändare.