torsdag 5 augusti 2010

Rösta inte på dem - låt Centerpartiet stilla få bli ett minne blått.


Debattartikel på brännpunkt, SVD, från någon som Centerpartiet har släpat fram vill tydligen på fullt allvar att staten ska ta över löneförhandlingar genom att ge skattesänkningar istället för lönehöjning. Det är en ”icke-facklig” som ger oss sin visdom.


Debattören anger att modernt arbetsliv fordrar samarbetsförmåga och social kompetens vilket jag förmodar att arbetstagare ska ha dock säger hon inte om arbetsgivare behöver ha det. I varje fall skall fackets inflytande över arbetslivet minska. Människan anser att strejker är förlegat. Sympatistrejk borde förbjudas!

Däremot anser hon att facket ska ha vissa uppgifter kvar t.ex. skyddsombud. Arbetsmiljöarbetet har hennes alliansvänner i regeringen kraftigt dragit ned förutsättningarna för. Tydligen har hon inte fått information om detta.

Allvarligt talat - en person med den syn på arbetslivet som debattören har är helt enkelt förödande för den svenska modellen. Hon förordar en amerikansk modell där allt arbetsliv är på arbetsgivarnas villkor. Dessutom vet hon inte vad hon talar om. Med tanke på alla de förhandlingar som har genomförts är Sverige unik vad det gäller antalet konflikter på arbetsmarknaden och det har den svenska modellen varit länge.


SE UPP NÄR EN CENTERPARTIST VILL MODERNISERA ARBETSRÄTTEN!!! Det är då de vill vrida klockan tillbaka femtio år i tiden.


Andra som skriver om denna människas tokiga debattartikel är juridikbloggen och Per Westberg.

1 kommentar: