tisdag 10 augusti 2010

Strategi A- Skjut på budbäraren!


Veterinären Johan Becker-Friis menar att i det vilda lever minkar över ett stort revir. I fångenskap lever de i mycket små burar – vilket är enligt Beck-Friis ”fullständigt oacceptabelt”.

Becker-Friis har debatterat frågan tidigare. I går presenterade de rödgröna sin syn på svensk djurhållning och minkens levnadsförhållanden i fångenskap.


Eftersom jag bor i Sjuhärad är jag intresserad. Här har tidigare pälsnäringen varit mycket stor och även om den har minskat en hel del är den fortfarande stor.


Frågan är vilken tilltro vi ska ställa till centerpartisten Erik. A. Eriksson i jordbruksutskottet som i samma artikel citeras ”att det finns forskning som visar att minkarna mår bra”.
I samma artikel lägger Eriksson skulden på budbäraren. Ett resonemang som vi känner igen från grisskandalen förra året. Samma slag av argumentation ägnar sig Bert Svensson, ordförande för Sveriges Pälsdjursuppfödares Riksförbund (SPR), åt. Han säger att ”djurättsalliansens material inte bevisar misskötsel av minkar”. Däremot undrar han om inte djurrättsalliansen bryter mot lagen som tar sig in på farmarna.


Han säger dessutom att ” Slagsmålen är ett biologiskt behov i syskonkullen. Så gör katter, hundar, lejon och vargar också. ”Jag har inte sett något som tyder på att det förekommer vanskötsel. Så här ser det ut i djurvärlden”, säger Bert Svensson.
Men vad han glömmer att nämna är att utrymmet är så litet att den svagaste minken inte har någon som helst chans att ta sig undan attackerna från de starkare minkarna.

De rödgröna har kommit överens om den framtida djurhållningen.
Ola Möller är tveksam om huruvida situationen för minkarna är så illa som filmerna visar. Även Martin Moberg skriver intressant om minkarna.

Inga kommentarer: