fredag 6 augusti 2010

”Varken stad eller land behöver Centerpartiet”.Centerpartiet har som första borgerliga parti idag presenterat sitt valmanifest. Ett valmanifest blir lätt tomt och innehållslöst om man inte fyller det med något. Centerpartiet har som vanligt ambitionen - men de lyckas inte.

I början av manifestet skryter partiet om att de under snart fyra år har styrt Sverige tillsammans med övriga allianspartier. De har drivit en politik med fokus på fler jobb och företag, minskat utanförskap och större öppenhet, bättre miljö, högre kvalitet och ökad valfrihet i välfärden. De har tydligen arbetat för att minska fattigdomen i världen men har inte ens klarat av det här hemma. Allt som de har föresatt sig har de misslyckats med. En sak får man ändå ge dem crédit för; de har ökat valfriheten till varje pris precis som de lovade.

Målet om att minska regelbördan för företagare om 25 % har misslyckats. De vill de återkomma med nästa mandatperiod.De lovar också att skatten skall ytterligare sänkas. De gamla vanliga förslagen om arbetsmarknaden återkommer som en jojo samt att nyföretagare skall kunna låna, liksom studenter från CSN, för den första tiden med ett nystartat företag.
Solidariteten på arbetsmarknaden skall öka genom att de som har ”trygga” jobb skall få det mer otryggt. Centern vill ha en sammanslagning av försäkringssystemet, en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring och bort med arbetsförmedlingen. De ska dessutom satsa på landsbygden vilket är förvånande med tanke på att de inte har gjort det under mandatperioden.

Betyg i skolan skall kunna överklagas - osäkert till vem. De är inte lite fräcka då de säger att vuxenutbildningen måste byggas ut. Vem var det som monterade ned den?

Centern vill att Sverige skall ha världens mest ambitiösa miljöpolitik. Men vad hjälper det om centern aldrig når upp till ens bråkdelen av sina ambitioner. De vill att biståndspengar skall användas till miljösatsningar globalt.

Fredric Federley och Anders Åkesson båda (C) är bekymrad över Peter Hultqvist debattartikel som de anser är en del av en smutskastningskampanj som C anser sig utsatta för.” Både stad och land behöver Centerpartiet”, säger Federley och Åkesson. Undrar just om alla centerpartister tycker det. De har allt mindre med anledning till det efter att ha läst manifestet. Jag tycker att Federley och Åkesson formulerar det fel. Jag formulerar det ”varken stad eller land behöver Centerpartiet”.

Ett av de löften som lämnades är att utrusta +65 åringar med F-skattsedel. I samband med det har nu Maud yttrat de för mig berömda orden.
– Nämen anställ mig! Jag kan jobba några timmar, sa Maud Olofsson när hon beskrev tanken bakom förslaget.

Visst- hoppas att någon anställer henne efter den 19 september så att hon slipper gå sysslolös.

Ola Möller har också roligt år Mauderisterna.


Ola Möller har roligt år Mauderisterna

Inga kommentarer: