tisdag 17 augusti 2010

Fantasilösa borgare?

Tydligen snackar hela bloggosfären om förslaget att tjänsteföretag skulle kunna underlätta för människor att få ihop ”livspusslet” genom att ta hand om smutstvätt mm. Förslaget innebär att kommunal och privat service ska läggas i anslutning till lokaltrafiken. Dock skulle detta inte vara subventionerat av skattebetalarna. Förslaget har döpts till butlerförslaget.

Borgarna har gått i taket och anser att det är det mest korkade som de har hört. Men som den utmärkte bloggaren Sjölander skriver:

” Ett förslag som går ut på att realisera enorma kommersiella värden som idag är underutnyttjade, på ett sätt som dessutom löser ett stort vardagsproblem för många hårt pressade stockholmare och som lök på laxen inte heller drar undan resurser från andra angelägna ändamål (utan förmodligen snarare tvärtom) – det kan väl ingen vara mot?”

Med tanke på reaktionerna från borgerliga bloggare, som hellre vill ha skattesubventioner än låta marknaden utveckla tjänstesektorn, så förstår jag att de är helt utan fantasi.

Du kan läsa borgarnas reaktioner här, här och här bland annat.

Inga kommentarer: