lördag 25 juni 2011

En rak höger i solar plexus!


Regeringen tycker att det är för billigt att gå till läkaren. De vill inte bara se över högkostnadsskyddets nivå, de vill höja hela avgiftsstrukturen för hälso- och sjukvården, läkemedel och också äldre- och handikappomsorgen.Göran Hägglund (Kd) som säger sig representera "verklighetens folk" med medmänsklighet går Moderaternas ärende och slår till med en rak höger mot välfärdens kärna.
Fler som uppmärksammat regeringens dubbelspel är "Röda Berget", sister of pain är glad att det finns.

Inga kommentarer: