söndag 12 juni 2011

Vart det bättre med alla avregleringar eller vill vi verkligen ha alla dessa val?

Den konservativa tankesmedjan Timbro har låtit Maria Eriksson, frilansskribent och redaktör på Svensk Tidskrift (Moderat nättidning) göra en utredning om hur avregleringen har fungerat. Hennes slutsats är att avregleringen har gett stora effektivitetsvinster och att dessa inte alltid behöver handla om pressade priser utan också om ökad tillgänglighet. Visserligen saknas avregleringen av elmarknaden och ytterligare men utredaren har valt ut det som i någon mån närmar sig hennes ideologi. Därför uppmanar hon och Timbro Sveriges politiker att avreglera mera.

De områden som hon har utrett är:
Apoteken, arbetsförmedling, bilbesiktning, järnväg, kollektivtrafik på vägar, flygtrafikledning och primärvården.
Den förre chefsekonomen vid LO, Dan Andersson, visade i den dåvarande Socialdemokratiska regeringens utredning att merparten av de marknader som avreglerades under 90-talet fick kraftigt höjda priser. Det fanns inget som indikerade att konsumenten hade vunnit på avregleringarna. Det var precis tvärtom.

Att det har blivit fler apotek med fler privata ägare har inte inneburit lägre priser. Det har inneburit ett snävare sortiment och svårare att få receptbelagd medicin.
Vårdvalet har inneburit ett överförande av skattepengar till privata ägare samtidigt som specialistvård har trängts undan. Den som har multisjukdomar och som är vårdkrävande har ingen valfrihet. Vårdvalet har istället inneburit tidernas chans för läkare att höja sina löner.
Vem kan säga att avregleringen av elmarknaden har inneburit lägre priser? Vem kan tro på ett så pass oseriöst argument att om inte elmarknaden hade avreglerats hade priserna varit ännu högre? Jaså, och vem kan verifiera det!

Handen på hjärtat. Har alla dessa jobbcoacher inneburit att folk lättare har fått ett nytt arbete eller hade de fixat det ändå?
Sorgebarnet inom avregleringen är fortfarande järnvägen. Jag har inte hört någon som sagt att det känns bra det här med avregleringen och att jag inte vet vem jag har köpt biljetten av. Och att inte någon vet när tågen kommer eller går.

Timbro drivs av att på ideologiska skäl driva avreglering och konkurrensutsättning. På gång är redan nu att reglera tillgången på fjärrvärmenätet. Timbro vill avreglera alkohol och spel vilket skulle vara ett allvarligt hot mot folkhälsan. De vill privatisera a-kassan. Det är bara ett litet smakprov på vad som inte är fredat för marknadsliberalernas privatiseringsiver.

Har någon frågat svensken om han/ hon ville ha alla val. Jag tror att de hade sagt ett rungande NEJ om de hade fått möjlighet att svara.

Andra som skriver om detta är Isabella Jernbeck(M), Bo Widegren(S), Johan Westerholm (mitt i steget)(S) eller mellan anpassning och motstånd(S).

Inga kommentarer: