fredag 10 juni 2011

Ditt alternativ till BT eller Fasan återigen!


Skribentens rubricerar sin ledare med " ett stort steg bakåt för S" vilket är obegripligt. I artikeln anger skribenten även att Håkan Juholt (S) kommer att få mycken intern kritik för beslutet att uppmana regeringen att stoppa Fas 3. Mycket kan socialdemokraternas ordförande få kritik för men inte beslutet att förmå regeringen att avsluta projektet med fas 3.


Ledarskribenten vid Borås Tidning uppvisar ett gravt anfall av historielöshet då han/hon inte kan redovisa den himmelsvida skillnaden mellan Plusjobb och Fas 3 förvaringen. Plusjobben innebar en just lön och lagstadgade semester mm till skillnad mot Fas 3 som är renodlad förvaring med i många fall svältersättning. Fas 3 jobben är också en uppmaning till mindre noggranna människor att cyniskt tjäna pengar på förvaring av människor.
Här finns en bra sammanställning på skillnaderna.

Skribenten har läst igenom debattartikeln från gårdagens DN och kan där läsa vad S ämnar genomföra. Där går att läsa att S har bred politik för att lösa Sveriges arbetsmarknads problem. Sedan är naturligtvis skribenten inte nöjd med det och det är han/hon avlönad för av Borås enda tidning.

Förmodligen kommer beslutet från torsdagen inte ge något som helst genomslag hos regeringen eftersom de vill behålla Fas 3 som en varning för alla lata arbetslösa.

Inga kommentarer: