torsdag 9 juni 2011

Bryr sig regeringen om riksdagen?


Det är lätt att konstatera att regeringens arbetsmarknadspolitik inte fungerar. Med regeringens politik sitter stora grupper fast i förnedrande och närmast slavliknande placeringar hos, i många fall hos företag som har som företagsidé att tjäna pengar på dessa placeringar.

Samtidigt som långtidsarbetslösheten ökar saknar arbetsgivare arbetssökande med rätt kompetens. Därför kommer arbetslösa erbjudas relevant yrkesutbildning inom 90 dagar om socialdemokratisk politik får genomslag. Vi vill även öka volymen av arbetsmarknadsutbildningar i bristyrken, införa utbildningsvikariat i vården och fler lönebidragsjobb. Mer finns att läsa i DN debatt.


Idag lyckades de rödgröna i arbetsmarknadsutskottet rösta igenom ett förslag att stoppa fas 3 i jobb- och utvecklingsgarantin. Regeringen ges uppdrag att stoppa vidare anvisningar till fas 3 och uppmanas att skyndsamt utreda reglerna. Men det återstår att se vad regeringen kommer att göra. Eftersom riksdagen inte har befogenhet att skrota fas 3 utan det kan bara regeringen så kan de dra ut på tiden innan de återkommer med förändringen. Det kommer att ske på regeringens villkor och takt.
Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M) låter inte i sina kommentarer som att hon kommer att lyssna på riksdagen vad riksdagen säger.

Tomas Tobé visar i den här videon att tar lätt på vad riksdagen har beslutat.Omröstning i sakfrågan
Utskottets förslag mot reservation 1 (M, FP, C, KD)
Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 93 0 0 19
M 0 94 0 13
MP 21 0 0 4
FP 0 20 0 4
C 0 19 0 4
SD 20 0 0 0
V 18 0 0 1
KD 0 16 0 3
Totalt 152 149 0 48
Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


Det är inte alla som gillar att oppositionen tar sk initiativ. Här kan du läsa om en gnällig moderat som tycker att det är svårt att vara i minoritet.

Dessutom kan du läsa här vad Röda Berget, Martin Moberg samt Monica Green tycker om fas 3 och om dagens omröstning.

Inga kommentarer: