fredag 3 juni 2011

Ett misslyckande är ett misslyckande.


Borås Tidning har väldigt många debattartiklar och insändare just för tillfället. Det innebär naturligtvis att det är svårare att få utrymme. Den här gången fick inte mitt debattsvar på Anders Borgs och lokala allianspolitikers debattartikel, utrymme. Det handlar naturligtvis även om att Borås Tidnings debattredaktör väljer vad som ska publiceras.

Jag publicerar därför mitt debattsvar på de borgerliga politikernas åsikter här på min blogg istället. Här bestämmer jag vad som kan publiceras. Men skulle någon av dem som har skrivit under den borgerliga debattartikeln ha synpunkter - så publicerar jag gärna dessa.


Ett misslyckande är ett misslyckande!

Anders Borg tillsammans med ett antal lokala representanter från de borgerliga partierna i Sjuhärad är bekymrade över den Socialdemokratiska politiken. Sin oro beskriver de i en debattartikel den 18 maj i BT. De torde ha mycket annat att bekymra sig för. Sin egen politik till exempel.

Jag är däremot i allra högsta grad bekymrad för alla dem som har drabbats av den ensidiga politik som allianspartierna för. Det är en politik som inneburit att Sverige idag har en arbetslöshet som vida överstiger arbetslösheten när Alliansen tillträdde 2006. Sverige har en ungdomsarbetslöshet som är bland de högsta i Europa. Det s.k. utanförskapet har inte minskat utan tvärtom växer det. Utbetalningarna av socialbidrag beräknas öka med 50 procent mellan 2006 och 2011. Barnfattigdomen ökar stadigt i det nya Sverige. Det är en politik som medför ökande klyftor mellan människor och ett Sverige som slits isär.

Jag är oroad över nedmonteringen i arbetslöshetsförsäkringen och i socialförsäkringarna. Regeringen har åstadkommit en historisk nedmontering av våra gemensamma trygghetsförsäkringar. Idag känner sig tusentals svenskar otrygga när de blir sjuka eller arbetslösa. I Moderaternas Sverige kan personer riskera att förlora hus och hem om en sjukdom smyger sig på i livet.

Som vanligt talar alliansens representanter sig varma för det s.k. jobbskatteavdraget. Regeringen som förespråkar den idén har sneglat på gamla studier från USA och Storbritannien. Alliansen har då också översatt de, ofta sekelgamla studierna, till att gälla i Sverige med ett totalt annorlunda samhällssystem men även en totalt annorlunda arbetsmarknad. Om det vore så att de gamla studierna vore sanning. Hur många nya jobb har jobbskatteavdraget skapat? Den enkla sanningen är troligen- inte ett enda. Det har regeringens expert råd, Finanspolitiska rådet, kommit fram till.

Den enkla sanningen är att jobbskatteavdraget inte har med nya jobb att göra. Det handlar om en allmän inkomstskattesänkning och en sådan kan för all del vara trevlig för dem som får del av den. Om målet är sänkta skatter och lägre löner i Sverige – grattis, då har alliansen lyckats – men om det är fler jobb som är målet, då måste detta ifrågasättas. Några nya jobb går det i varje fall inte att finna i statistiken.

Den goda ekonomi som Anders Borg reser Europa runt och skryter om kan han tacka alla dem som har fått betala priset för den goda svenska ekonomin. Alla dem som är arbetslösa, sjukskrivna och de som är utförsäkrade har betalat för din, min och Sveriges goda ekonomi.

Men de som betalar har bara fått det sämre i det moderatstyrda Sverige.

Tomas Gustafson (S)
Ersättare i Borås kommunfullmäktige

1 kommentar:

Mahamed Ali Abdi sa...

Hejsan!


Bra skrivit kamrat, sätt åt dem. Borås fortsätter med en bra politik för alla boråsare, oavsett ekonomisk styrka. Det är sann styrka!


Mvh Mahamed