onsdag 22 juni 2011

Ledarskribenten som lojal örtagårdsarbetare.


Rubriken på dagens ledare I Borås Tidning är “Skådespelet I riksdagen” där skribenten ger oss inom oppositionen rådet att fundera på vad riksdagsarbetet skall ägnas åt. Skribenten kommer inte på det helt uppenbara att oppositionen ska bedriva oppositionspolitik. I övrigt färgades ledarartikeln av en sällan, i BT, skådad cynism. I den cynismen anas sommarvikarien. Jag kan också passa på att informera ledarskribenten och eventuella läsare av det här att Sverigedemokraterna i nio fall av tio ingår i regeringsunderlaget.

I går diskuterade riksdagen återigen sjukförsäkringen och idag kommer riksdagen att ta beslut om att konkreta förändringar måste ske i sjukförsäkringen av rättviseskäl. (Det verkar dock som att förslagen återremitterades till utskottet av den borgerligt styrda alliansen i riksdagen).

Vi hade velat få ett stopp för utförsäkringar men vi kommer inte att få igenom det kravet pga. att SD håller med riksdagsminoriteten om att utförsäkringar är bra. Vi tycker däremot att stopp för utförsäkringar är ett rätt och riktigt krav för att få stopp på inhuman och arrogant behandling av människor som utan egen förskyllan skyfflas mellan olika myndigheter och system.

2008 genomförde den Moderatstyrda borgerliga regeringen de stora reformer som valsat i media nu i flera år. För att få ner sjukskrivningstalen införde man något man kallade för rehabiliteringskedjan. Rehabiliteringskedjan, ordet lät förstå att det handlade om aktiva insatser, bestod i sin enkelhet av administrativa tidsgränser då sjukskrivningen ska avslutas eller omprövas och mycket hårda villkor för att få förlängd sjukpenning. Arbetsförmågan skulle prövas mot hela arbetsmarknaden med jämna intervall och bland annat avskaffades tidsbegränsad sjukersättning, vilket innebar att människor helt enkelt blev utförsäkrade. Allt detta, och mycket mer, gjorde regeringen helt utan att låta någon utredning föregå det hela. Regeringen hade inte ens låtit utreda vad arbetsoförmåga bestod av. Man snickrade ihop en egen modell på departementet som man sjösatte för att man inte hade råd och tid att invänta en utredning med så höga sjuktal kvar. Vid den tiden hade alliansen majoritet i riksdagen och tyckte sig inte behöva tala med oppositionen.

En empatisk och ansvarsfull regering skulle valt att lyssna till alla människoöden och ha inlett diskussioner med oppositionen om hur systemet skulle kunna förändras. Men icke den här regeringen. I stället väljer de att med hjälp av olika ledarskribenter ute i landet måla ut oppositionen som oansvariga när de tar ansvar som oppositionspartier. I det avseendet är BT:s ledarskribent en lojal örtagårdsarbetare.


Till bilden av den arrogans som visas mot människor och mot oppositionen är att den ansvarige ministern Ulf Kristersson (M) inte ens bevärdigade sig till att delta i debatten i kammaren på tisdagen.

Skriver Borås Tidnings ledarskribent om det? Nej! Det passar inte BT:s syften.


Martin Moberg skriver, som vanligt läsvärt, om cynismen.
Även Sebastian har uppmärksammat debatten och då framförallt Gunnar Axéns cynism.
Liknande tankar har Högberg.
Anne-Marie Ekström (Fp) tycker däremot inte att det är cynism. Se där en vän till ledarskribenten på BT.

Inga kommentarer: