torsdag 2 juni 2011

Att sälja en kyrka eller att inte få debattera.


Tisdagen den 2 juni 2011 deltog jag på kyrkofullmäktiges möte i G:a´s församlingshem. De flesta ärenden på dagordningen avklarades snabbt. Men två frågor var sådana att de fordrade votering för att avgöras.

Den ena var en motion från POSK. Motionen handlade om att bygga ut delar av kyrkans existerande förskole – och fritidshemsverksamhet men även att starta nya förskolor och fritidshem. Efter debatt och votering visade det sig, förvånande nog, att motionen blev avslagen. Här röstade Moderaterna med oss.

POSK är ett antal människors med lite olika politisk bakgrund som samlas i kyrkan under beteckningen POSK. Deras filosofi är att de i kyrkliga sammanhang är opolitiska men samma människor har ofta politiska uppdrag i kommunen eller regionen.

Det andra ärendet handlar om att sälja Norrmalms kyrka och att behålla GA:s församlingshem. Att sälja en kyrka väcker mycket starka känslor inte minst bland Norrmalms församlingsbor. Vi visste att vi skulle förlora denna votering eftersom POSK och Moderaterna bestämt sig för att sälja kyrkan. Tyvärr röstade våra ”partikamrater” inom Gustav Adolfs kyrkoråd även de mot den ställning vi som partigrupp beslutat om i frågan. Det är bra att det finns dokumenterat i protokollet nu. Ärendet ska överprövas av Skara stift.

I övrigt hade jag förberett en debatt om att kyrkan använder sig av personer förmedlade från Arbetsförmedlingen i statens jobb – och utvecklingsgaranti, Fas 3. De används framförallt inom kyrkans besöksverksamhet och de är 41 personer. Jag tycker att det är viktigt att diskutera om statens pengar för arbetsmarknadsinsatser ska användas till att finansiera kyrkans verksamhet. Men jag funderar också på om Fas 3 i realiteten tränger ut anställningar med lönebidrag. Jag fick inte debattera detta då kyrkofullmäktiges ordförande, Lars Lyborg POSK och KD, avbröt mitt inlägg med att sådana ämnen inte diskuterades i kyrkofullmäktige. Det är en berättigad misstanke att Lars Lyborg helt enkelt inte vill ha frågan belyst. Jag funderar därför starkt på att gräva lite i detta och att eventuellt återkomma med en debattartikel om det hela. Jag får se om det blir i BT eftersom det verkar som att jag har svårigheter att få gehör för mina debattartiklar hos debattredaktören.

Det är sannerligen ett mycket märkligt argument eftersom kyrkan använder sig av samhällets arbetsmarknadspolitiska åtgärder och att det därför borde vara möjligt att debattera kyrkans verksamhet.
Men det kanske är så att Lars Lyborg favorittext i bibeln är Matteus evangeliets 25:29:
”Ty var och en som har, åt honom skall varda givet, så att han får över nog; men den som icke har, från honom skall tagas också det han har”.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Bra iakttagelse du gjort - vi är många som blir tacksamma om du gräver lite i saken!
Att utnyttja arbetslösa, och dessutom samtidigt få skattepengar för detta borde inte vara förenligt med kyrkans "tradition" - eller så lever ni efter det bibelord du tog med som "slutkläm"...

Carina Etander Rimborg sa...

Hej Tomas
Jag vet inte var du har hittat sammanfattningen som du skriver i din blogg, om POSK, men så här står det i vårt riksprogram.

"POSK – Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, är en demokratisk riksorganisation för grupper och enskilda som vill ta ansvar som förtroendevalda i Svenska kyrkan utan att binda sig till något allmänpolitiskt parti. POSK är uppbyggt av lokalorganisationer och stiftsorganisationer, och arbetet inom POSK följer svensk demokratisk tradition. POSK nominerar kandidater som är förtrogna med Svenska kyrkan och har ett engagemang i dess gudstjänst- och församlingsliv. POSKs kandidater är alltid partipolitiskt obundna i de kyrkliga sammanhangen, men vissa tar också samhällsansvar genom att verka inom ett allmänpolitiskt parti i exempelvis kommunen."

Du hittar detta på www.posk.se.

Den andra frågan som du tar upp i bloggen och som du inte fick diskutera på ert kyrkofullmäktige vet jag för lite om.

Men jag vet att Svenska kyrkan i Göteborg har flera projekt, i flera olika församlingar där långtidsarbetslösa är med i bland annat församlingens verksamhet - i projekt tillsammans med arbetsförmedlingen. Om det är så det fungerar hos er vet jag inte. Men jag vet att i Göteborg så är både arbetsförmedlingen och församlingarna nöjda.

Personligen så ser jag det som diakonal åtgärd som berikar församlingens verksamheter, när de långtidsarbetslösa medverkar i församlingen.