fredag 17 juni 2011

Tramsiga Sverigedemokrater!


Ledamöterna från Sverigedemokraterna tramsar som oftast i Borås fullmäktige. I torsdags kväll var ett av ärenden att revidera i invandrarrådets reglemente pga. att kommunen har förändrat sin organisation. Ett enkelt formaliabeslut kan tyckas. SD ville inte gå med på revideringen för att de ansåg att invandrarrådet var en del av den ”mångkulturella agendan”. Skrattretande om inte det vore för att tramset tar tid.

"Mångkulturell agenda" och "massinvandring" är några av de mer populära orden från Sverigedemokraterna i Borås fullmäktige. (Även om det bara är två stycken av dem som talar) Troligen lika i andra fullmäktigesalar. I Borås tillkommer SD:s gruppledares oerhörda förkärlek för att hata den ”pseudovetenskapliga genusforskningen”.

Den "mångkulturella agendan" är en av de konspirationsteorier som Sverigedemokrater odlar. Det finns ingen sådan men det finns olika åsikter om huruvida ett land kan tåla att vara mångkulturellt dvs. att olika kulturer kan leva sida vid sida. Jag tror att det är möjligt men Sverigedemokrater förordar istället att invandrare ska avstå sin kultur och religion för att istället assimileras.
Att det ändå kan bildas enklaver i samhället med invandrargruppen beror inte på mångkulturen utan snarare på en misslyckad integration. I den mån det finns de som förespråkar undantag från gällande lag och rätt, som SD påstår, så delar jag den kritiken.

Den amerikanska sociologen Nathan Glazer (Neokonservativ) hävdar i sitt verk ”We are all Multiculturalists now” att samhällen i Europa och i USA nuförtiden måste betraktas som mångkulturella oavsett vad människor tycker om det. I det perspektivet handlar det helt enkelt om hur vi förmår att organisera samhället utifrån ett mångkulturellt perspektiv.

Ofta återkommer ledamöterna i Sverigedemokraterna till att det mångkulturella samhället är omöjligt eftersom invandrare och asylsökande inte har "pursvenska" värderingar. De har inte en gemensam värdegrund med "pursvenskar"(vilka är förresten de?). Det där är återigen ett exempel på trams, farlig trams. För värdegrunden är redan lagd. Värdegrunden finns uttryckt i vårt demokratiska samhälle och våra gemensamt lagfästa normer och regler. De som av kulturella skäl tillåts att bryta mot lagen ska tas om hand av polis och rättsväsen.

Men jag tror att det i SD:s värld handlar om att dela just deras värderingar och i så fall är även jag ”persona non grata”.


Mer intressant läsning finns här
,här
och så här går en tvättäkta "pursvensk" Sverigedemokrats grumliga tankar.

2 kommentarer:

Anonym sa...

"Sluta ljuga för väljarna – bjud in Åkesson till samtal
Etablerade partier borde stå för att de behöver stöd från SD, menar Markus Uvell. Etablerade partier borde stå för att de behöver stöd från SD, menar Markus Uvell.
Debattören: Partiernas dubbelspel kring Sverigedemokraterna måste få ett slut"

http://www.aftonbladet.se/debatt/article13180342.ab

Johan Kraft sa...

Jag håller inte med om att det räcker med att "följa lagen". Man kan "följa lagen" och ändå vilja införa sharia. Vill man införa sharia kan man aldrig bli svensk.

För att bli svensk bör man inte bara följa lagen utan även kunna kommunicera på svenska samt omfatta svenska värderingar. Svenska värderingar inkluderar jämställdhet, människors (även kvinnors, homosexuellas, judars och kristnas) lika värde. Tydligen är det sistnämnda inte så viktigt för en särskild falang i Broderskapsrörelsen.....

Tyvärr finns i Sverige ett allt för stort överseende med kulturellt betingade lagbrott: Hedersrelaterade övergrepp som tvångsäktenskap, föräldrainitierat skolk från gympa och sexualundervisning samt stenkastning mot utryckningsfordon är bara några exempel på fenomen som sällan får några konsekvenser.