fredag 9 september 2011

Anders Borg väljer att bromsa i uppförsbacken!

Det är en gåta för mig att Anders Borg (M) är så populär bland svenskarna.

Han gör ingenting i lågkonjunkturer och lutar sig mot vad som kallas för ”automatiska stabilisatorer”. Dessa innebär att sociala välfärdssystem fungerar som stötdämpare i ekonomin. När trygghetssystemen är väl utbyggda kan hushållen i högre grad hålla uppe sin konsumtion, vilket dämpar konjunkturnedgången. Men trygghetssystemen har den borgerliga Alliansen slagit i sönder. De håller inte upp köpkraften snarare tvärtom.

Finanspolitiska rådet avgående ordförande Lars Calmfors säger att han känner oro för att regeringen drar ner på reformambitionerna så mycket att politiken får en åtstramande effekt. Han avgår eftersom Anders Borg totalt har negligerat rådets råd.

Konjunkturinstitutet anser att ekonomin borde stimuleras nu när konjunkturen vänder neråt. Utrymmet för ofinansierade reformer nästa år är, enligt KI, 30 miljarder kronor, mer än dubbelt så mycket som de summor Anders Borg talar om.

Enligt Ekonomistyrningsverket, ESV, bidrar regeringens ekonomiska politik för 2012 med en åtstramning – ingen stimulans alltså - på cirka 25 miljarder kronor, motsvarande 0,8 procent av BNP.
" Vi gör nu det som Keynes skulle ha rekommenderat", säger Anders Borg.

Nej, det där har finansministern fått fullständigt om bakfoten. John Maynard Keynes förordnade en kontracyklisk politik. Inte att som regeringen ägna sig åt procyklisk förstärkning av konjunkturerna.  Regeringen gör tvärtemot vad Keyne förordade. Borg eldar på i högkonjunktur(skattesänkningar med 100 miljarder) och gör absolut ingenting nu. Det enda är, har vi dock inte sett ännu, att vi ska äta oss ur krisen.

John Maynard Keyne.
Anders Borg är i grunden för marknadsekonomi och kapitalism. Kapitalismen drabbas enligt Keynes av perioder av fallande efterfrågan, och i sådana lägen är det helt nödvändigt med en aktiv politik. Att vänta på att marknaden själv återskapar balansen innebär ett lidande för de arbetslösa och ett oförlåtligt samhällsekonomiskt slöseri med mänsklig kreativitet.

Den politik som Anders Borg och Fredrik Reinfeldt genomdriver förvärrar krisen och förstärker arbetslösheten. Anders Borg tyckte innan han blev finansminister att en aktiv finanspolitik var det som skulle till under en finanskrishantering.  Det vore bra om han kom tillbaka till den insikten.

I dessa tider ska en förnuftig regering bedriva en expansiv finanspolitik. Vi har råd med det. Det blir för dyrt att låta bli!
 
Hur kan vi vara så aningslösa att vi tror att han är bra för Sverige. Nu behövs en skuggbudget som på allvar utmanar den moderata bristen på aktiv finanspolitik. Nu har vi öppet mål återigen - sätt dit den nu!

Utredarna


Alliansfritt Sverige


Ledaren i Allehanda


Inga kommentarer: