fredag 23 september 2011

Konspirationskufar!

" ...då handlingsplanen baseras på ett dokument med starka inslag av radikalfeminism. Handlingsplan och deklaration utgör en del i ett större, brett anlagt, och sedan länge pågående socialiseringsprojekt med tydlig vänsterprägel."

Om man bara läser citatet kan den oinvigde ana sig till en rättshaverists tankar. Eller åtminstone en konspirationsteori av oanad storlek.
Men citatet ingår i en reservation från det sönderfallande partiet Sverigedemokraterna i Borås. Det är deras gruppledare Krister Maconi som genom reservationen vill visa att han är mot att män och kvinnor ska ha lika möjligheter och värde.

Jämställdhet handlar i grunden om att garantera lika rättigheter för kvinnor och män. Att ge alla individer - oavsett kön - samma möjligheter till utbildning, ekonomiska möjligheter och till att delta i samhället. Att det fortfarande, 90 år efter att kvinnor fick rösträtt i Sverige, finns partier och personer som förvägrar individer friheten av att vara jämställda är märkligt.

Lyckligtvis åkte SD på pumpen i fullmäktigemötet i Borås igår. Annat var inte att vänta. Min förhoppning är att Boråsaren ska genomskåda dessa enkelspåriga 50-tals romantiker vid nästa val. Troligen har partiet innan dess gått under pga inre stridigheter.

Ekström FP

Inga kommentarer: