torsdag 8 september 2011

Blir "mattelyftet" ett lyft för Alliansen?

Regeringen vill satsa  totalt 2,6 miljarder på att förbättra undervisningen i matematik de närmaste fyra  till fem åren. Av dessa pengar är ca en miljard ny, resten är gamla satsningar på ca 1,6 miljarder som regeringen tidigare har satt av i olika småsatsningar. Där visar utbildningsministern att han kan addera!
"Mattelyftet" kallar regeringen satsningen, som de fyra allianspartierna kommit överens om i sitt budgetförslag. ( Mattelyftet är också ett företag. Undrar om Björklund får provision därifrån?)

Jan Björklund säger att:

"Lärarna ska stå i katedern och undervisa matte, istället för att låta eleverna sitta och räkna själva i sina bänkar".
Äldre tiders katederundervisning?Han står dock inte.

För mig är Jan Björklund i allt väldigt lik de befäl jag som beväring mötte på A6 i Jönköping i början av 70 - talet. Då kanske de var gångbara. Det var ju mitt upp i det kalla kriget och en order var inte att säga emot. Men nu är det 2010-talet och en major kan sägas emot.

Men den katederundervisning som Björklund talar om är förödande för dem som inte har guldkantade föräldrar som kan hjälpa dem. Självklart måste läraren se alla elever. Inte en grå massa av elever utan varje elev. Då måste läraren ned från sin kateder och hjälpa enskilda elever.

I den konservatism som syftar till att föra pedagogiska metoder inom skolan  tillbaka till femtiotalet som Jan Björklund ägnar sig åt ingår kateder undervisning och mer läxor. Men jag tror att den pedagogik som utbildningsministern för fram bara förstärker klasskillnader och att den som har det dåligt förspänt på hemmaplan kommer längre bort från att lära sig.


Missförstå mig inte. Jag tycker att det är bra att fler lärare ingår i undervisningen och kanske inte bara i ämnet matte. Björklund har ju knyckt idén av Skolverket. Men hälften av alla lärare har inte behörighet och det finns helt enkelt för få lärare. Och varför förstärks inte matematikundervisningen på de yrkesförberedande programmen? De skall tvärtom få färre mattetimmar.

Därför kan en liten matematiklektion vara något att fundera på för Alliansen.

Att sänka restaurangmomsen kostar 5,5 miljarder kronor och beräknas ge maximalt 3 500 jobb. Men det är en ytterst optimistisk kalkyl. Varje jobb inom krogbranchen skulle då kosta 1,5 miljoner kronor.
5,5 miljarder skulle räcka till att anställa drygt 10 000 nya lärare. Pengarna för ett enda nytt krogjobb skulle räcka till tre lärarlöner. Den som tror att en ny servitris är långsiktigt bättre för svensk konkurrenskraft än tre nya lärare kan räcka upp handen.


Dessutom tycker jag att Sveriges lärare ska få ägna sig åt pedagogiska inriktningen och att det inte är arbetsuppgifter för en före detta major som råkar sitta i regeringen. Det är det jag menar när jag säger att Björklund aldrig har lämnat det militära.


Värmlands Folkblad, Dalademokraten ,
 

Martin Moberg bloggar i ämnet.

Det är inte konstigt att Jan Björklund (Fp) är nöjd.


Inga kommentarer: