torsdag 15 september 2011

Demokratin förlorar på skilda valdagar!

Borås Tidnings ledarsida i tisdags propagerade för skilda valdagar, ett val Riksdag, ett för regionen och ett för kommunvalet. Ledarskribenten tycker att det skulle innebära en vitalisering av politiken och kunna ge fokus på de separata valen. Det skulle också ge möjlighet för väljarna att sätta sig in i respektive frågor.

Tre olika datum för tre olika val. I Tyskland tex pågår det val hela tiden. Det är lite spännande och utmanande. I en valrörelse sker ju en enorm mobilisering av personer, som inte har betalt för att vara ute på gator och torg, på debatter och i valstugorna. Det är en enorm vitalisering av det politiska samtalet, när det är som bäst. Men .....

Jag tror att det svenska politiska systemet hänger ihop. Kommunernas och även landstingens/ regionernas möjlighet att bedriva politik styrs i mångt och mycket av staten. Den styrningen har ökat med den borgerliga Alliansen. Det är viktigt att det sambandet är klart för väljaren. Skilda valdagar ger en otydlighet.

Men den allra största invändningen handlar om valdeltagandet. Riksdagsvalet är den motor som håller uppe valdeltagandet. Valet i VGR tror jag är ett undantag med sitt smärtande låga valdeltagande (43,1%). Men skilda valdagar skulle med säkerhet sänka valdeltagandet till omkring 60 %. Det skulle i sin tur innebära att det krävs inte mer än ca 30 % av de röstberättigade för att uppnå majoritet.

Valet i Norge, som BT tar upp. bevisar min tes. Det var val till fylke och till kommun och hade den högsta valdeltagandet någonsin- 62,5 %.

Jag är övertygad om att den stora förloraren på skilda valdagar är Demokratin.

Röda Berget
Radikalen

Inga kommentarer: